Αρχαία ελληνική κοινωνία by Andrewes, Antony Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1983 . 421 σ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αγροτική κοινωνία στην ύστερη βυζαντινή εποχή / by Λαΐου, Αγγελική Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1987 . 449 σ. , Γλώσσα πρωτοτύπου: αγγλικά. Τίτλος πρωτοτύπου: Peasant Society in the Late Byzantine Empire: A Social and Demographic Study. New Jersey, Princeton Univesrity Press, 1977. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας by Alfoldy, Géza Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1988 . 451 σ.; Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πατριαρχία: by Bornemen, Ernest Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1988 . 937 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: The patriarchat Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική "Πόλις" / by Glotz, G. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1981 . 496 σ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Πολιτικές κοινωνίες στον Όμηρο / by Βλάχος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1981 . 352 σ. ; 21x14 εκ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικονομία και δικτατορία: by Βερέμης, Θάνος Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1982 . 210 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ζήτημα των τραπεζών (1871-1873): by Δερτιλής, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1980 . κα'+353 σ.: Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τιμές και αγαθά στην Αθήνα (1839-1846): by Λιάτα, Ευτυχία Δ. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1984 . 125 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μισθοί και εισοδήματα στην Ελλάδα (1842-1923): by Πιζανίας, Πέτρος Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1985 . 324 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τραπεζική χρηματοδότηση του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα (1844-1869) by Πετράκης, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1985 . 254 σ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πίστη και εκχρηματισμός της οικονομίας: by Θωμαδάκης, Σταύρος Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1981 . 371 σ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύρος: by Καρδάσης, Βασίλης Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1987 . 473 σ.: Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κάρολος Δίκενς by Wardle, Κen Α. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2012 . 41 σ. , Πρώτη δημοσίευση περιοδικό Εστία 11 (1881) | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Εθνική Τράπεζα στη Μικρά Ασία (1919-1922) by Βερέμης, Θάνος Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1984 . 332 σ.: Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωγραφική κατανομή των εργασιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (1861-1900) by Θωμαδάκης, Σταύρος Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1984 . 60 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δείγμα συναλλαγματικών προεξοφλημένων από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (1859-1888) by Θωμαδάκης, Σταύρος Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1984 . 77 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος 1842-1902 by Βαλαωρίτης, Ι.Α. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1980 . 347 σ.+πίν.: , Περιλαμβάνει και πίνακες εκτός κειμένου Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πινακοθήκη και γλυπτοθήκη του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη   Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1979 . 46 σ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανθολόγημα θησαυρών του Εθνικού Μουσείου by Καρούζος, Χρήστος Ι. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1981 . 159+103 σ.: Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha