Δάνεια επ’ ενέχυρω χρεογράφων εξοφλημένα by Κατζούρου, Νένα Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1988 . 269 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής by Μιχαηλίδης, Σόλων Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1982 . 366 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχιτεκτονικής σημάδια και διδάγματα: by Μπίρης, Τάσος Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1996 . 169 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πόλεμος της Τρωάδος=The war of Troy: by Παπαθωμόπουλος, Μανόλης Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1996 . cxxxvii+767 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναζητώντας την κλασική Ελλάδα by Stoneman, Richard Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1996 . 533 σ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: Land of lost gods. The search for classical Greece Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού της Μικράς Ασίας και η διαδικασία του εξισλαμισμού: by Βρυώνης, Σπύρος Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1996 . 10+667 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία και μέθοδοί της.. Τόμ. Α΄: Γενικά προβλήματα. Τόμ. Β΄: Μεθοδική αναζήτηση των μαρτυριών, Τεύχ.1-3. Τόμ. Γ΄: Διατήρηση και παρουσίαση των μαρτυριών. Τόμ. Δ΄: Οι μαρτυρίες και η κριτική τους αξιοποίηση. Τόμ.[Ε] : Παράρτημα : Χρονολογικοί Πίνακες ημερολόγια, χρονολόγηση, συγχρονίες. by Samaran, Charles Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1979 . 7 τ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: L΄histoire et ses méthodes. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Ιστορία και θρύλοι των παλαιών σουλτάνων (1300-1400). by Ζαχαριάδου, Ελισάβετ Α. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1991 . 237 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανθρωπογεωγραφία. by Derruau, Max Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1987 . 568+(46) σ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: Géographie humaine. Paris, 1976. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
«Γής περίοδος πάσης». Συνοπτική ιστορία της χατογραφίας. by Μελάς, Βίκτωρ Θ. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1997 . 83 σ.; Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαϊκές βιβλιοθήκες: by Παλαμιώτη, Σοφία Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1998 . 407 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας προεστός του Μυστρά στην επανάσταση: by Κοπανίτσας, Δημήτρης Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1998 . 253 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικονομία και γαιοκτησία στη Θεσσαλία (1881-1912): by Πρόντζας, Βαγγέλης Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1992 . 301 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτικές κοινωνίες στον Όμηρο. by Βλάχος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1985 . 355 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: Les sociétes politiques homériques. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και η απελευθέρωσις της Ελλάδος. by Δεσποτόπουλος, Αλέξανδρος Ι. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1996 . ix+γ'+293 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαϊκή Ελλάδα: by Mossé, Claude Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1991 . 266 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: La Grèce archaïque d' Homère à Eschyle VIIIe-VIe av.J.-C. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος: by Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1986 . 526 σ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εξηλεκτρισμός της Ελλάδας: by Παντελάκης, Νίκος Σ. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1991 . 557 σ.: Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το χειρόγραφο, το βιβλίο, τα ιστορικά αρχεία: by Κωνσταντίνου, Ιωάννα Κ. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1988 . 65 σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Χάρτα του Ρήγα: by Μελάς, Βίκτωρ Θ. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1997 . 39 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha