Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας / by Πολίτης, Λίνος Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1980 . ια΄+447 σ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρωμαίες γυναίκες: by Balsdon, J.Ρ.V.D. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1984 . 444 σ.: Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προβλήματα ελληνικής συνέχειας / by Γλύκατζη-Ahrweiler (Αρβελέρ), Ελένη Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1998 . 33 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια ματιά στην προϊστορία και την ιστορία του βιβλίου. by Τσελίκας, Αγαμέμνων Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1995 . 6 σ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καθολικόν πανόραμα των Αθηνών by Κουμανούδης, Στέφανος Αθ. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2005 . 41 σ. , Πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό «Πανδώρα» (1853) Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κάθοδός μου στον Άδη: by Παππά, Έλλη Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2009 . 23 σ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνική κληρονομιά και εθνική ταυτότητα στη Μακεδονία του 19ου και του 20ου αιώνα by Κωφός, Ευάγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1997 . [71] σ. , Τόμος Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη νεότερη Ελλάδα. Αθήνα, ΜΙΕΤ,σ. 199-267 | Δωρεά Αγγελικής Στεργίου Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονία :   Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2013 . 269 σ.: 30x24 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία κατά τους πρώτους οθωμανικούς αιώνες / by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2013 . 19 σ.: , Στο "Μακεδονία: Χαρτογραφία και ιστορία 15ος-18ος αιώνας", Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2013, σ. 19-37 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία της πρώιμης τουρκοκρατίας μεταξύ χαρτών και πραγματικότητας / by Γούναρης, Βασίλης Κ. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2013 . 15 σ.: , Στο "Μακεδονία: Χαρτογραφία και ιστορία 15ος-18ος αιώνας", Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2013, σ. 39-53 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία στην παλαιοχαρτογραφία από την πλευρά των συλλεκτών / by Δεμερτζής, Σάββας Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2013 . 21 σ.: , Στο "Μακεδονία: Χαρτογραφία και ιστορία 15ος-18ος αιώνας", Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2013, σ. 55-75 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Εγνατία οδός, το Στρυμονικό δέλτα και οι Σέρρες (1350-1650) / by Ζαχαριάδου, Ελισάβετ Α. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2013 . 9 σ.: , Στο "Μακεδονία: Χαρτογραφία και ιστορία 15ος-18ος αιώνας", Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2013, σ. 77-85 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελετίου "Γεωγραφία παλαιά και νέα" / by Μελάς, Βίκτωρ Θ. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2013 . 19 σ.: , Στο "Μακεδονία: Χαρτογραφία και ιστορία 15ος-18ος αιώνας", Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2013, σ. 87-105 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η περιγραφή της Μακεδονίας από τον Ματζίνι (1598) / by Μελάς, Βίκτωρ Θ. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2013 . 5 σ.: , Στο "Μακεδονία: Χαρτογραφία και ιστορία 15ος-18ος αιώνας", Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2013, σ. 139-143 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ταξίδι ενός Βενετού πρεσβευτή από τη Βενετία στην Κωνσταντινούπολη (1591) / by Μελάς, Βίκτωρ Θ. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2013 . 3 σ.: , Στο "Μακεδονία: Χαρτογραφία και ιστορία 15ος-18ος αιώνας", Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2013, σ. 144-146. Πρωτοδημοσιεύτηκε στο βιβλίο: Κωνσταντίνος Δ. Μέρτζιος, "Μνημεία μακεδονικής ιστορίας". Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 2007, σ. 129-130, 131-133, 138-141. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Βιζυηνός / by Παλαμάς, Κωστής Publication: Αθήνα : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2013 . 29 σ. : , Πρωτοδημοσιεύτηκε ως πρόλογος στο βιβλίο του Γ. Βιζυηνού "ποιος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου. Αθήνα, εκδότης Ι.Ν.Σιδέρης, 1922 19x12 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μικροφωτογραφήσεις Χειρογράφων και Αρχείων   Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1978 . 3 τ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Η Αυτοκρατορία του Μανουήλ Α΄Κομνηνού 1143-1180 / by Magdalino, Paul Publication: Αθήνα : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2008 . 873 σ.: 24x17 εκ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα 1821-1936 / by Hering, Gunnar Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2008 . 2 τ. ; 24x17 εκ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο ελληνικός κόσμος μετά τον Αλέξανδρο 323-30 π.Χ./ by Shipley, Graham Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2012 . 2 τ. ; 24x17 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha