Επιστολαί προς τινας εν διαφόροις περιστάσεσιν εις τόμους δύο: by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1844 . 3-296 σ. , Βιβλιογραφία : Γκίνης-Μέξας Β/3982 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1844 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευριπίδης. Παραφρασθείς, σχολιασθείς τε, και εκδοθείς υπό Νεοφύτου Δούκα εις τόμους έξ. Τόμοι Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ. by Ευριπίδης Publication: Αίγινα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1834 . 5 τ. , Τόμ. Α΄: Εκάβη, Μήδεια, Ορέστης, σ. 8 χ.α.+367+1χ.α. Τόμ. Β΄: Φοίνισσαι, Ιππόλυτος Στεφανηφόρος,Άλκηστις, σ. 381+1 χ.α.+1φ.λ. Τόμ. Γ΄: Ανδρομάχη, Ικέτιδες, Ιφιγένεια εν Αυλίδι, σ. 355+1λ. Τόμ. Ε΄: Τρωάδες, Βάκχαι, Ίων, σ. 368. Τόμ. ΣΤ΄: Ηλέκτρα, Ηρακλής Μαινόμενος, Ηρακλείδαι, Κύκλωψ, σ. 396+1λ.+1χ.α. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Α 2381. Προέλευση: ΒΕΓΘ | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1834 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Θεόκριτος. Παραφρασθείς, σχολιασθείς τε και εκδοθείς υπό Νεοφύτου Δούκα. Εις τόμους δύο. by Θεόκριτος Publication: Αίγινα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1839 . 2 τ. , Τόμ.Α΄: σ.4χ.α.+ιε΄+1 λ.+290+2 λ. Τόμ.Β΄: σ.2 λ.+307+1 λ. Οι δύο τόμοι ομού δεμένοι. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Α. 3148. | Δωρεά Γεωργίου Βασδραβέλλη/ Date:1839 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Σοφοκλής παραφρασθείς, σχολιασθείς τε, και εκδοθείς υπό Νεοφύτου Δούκα εις τόμους δύο. by Σοφοκλής Publication: Αίγινα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1834 . Τόμ.2 σ. , Τόμ. Α΄: σ. θ΄-ιθ΄+1 -317. Ακέφαλο. Λείπουν οι σ. α΄-η΄ της αρχής. Τόμ. Β΄: σ.4 .α.+1 -418. Προέρχεται από τη ΒΕΓΘ. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Α 2423. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1834 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Όμηρος. Παραφρασθείς, σχολιασθείς τε, και εκδοθείς υπό Νεοφύτου Δούκα. Εις τόμους έξ.: by Όμηρος Publication: Αίγινα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1835 . 6 τ. , Τόμ. 1, σ. 6 χ.α.+ι΄+354. Τετραπλό. Προερχόμενα αποτις δωρεές Χ.Νάλτσα-ΒΕΓΘ-Ρωσιάδου Αποστολίδου. Τόμ. 2, σ. 440. Τετραπλό. Προερχόμενα από τις δωρεές Χ.Νάλτσα-ΒΕΓΘ, Ρωσιάδου Αποστολίδου. Τόμ. 3, σ. 372. Διπλός προερχόμενος από τη δωρεά Χ.Νάλτσα-ΒΕΓΘ. Τόμ. 4, σ. 358. Τόμ. 5, σ. 352. Τριπλός. Προερχόμενος από τις δωρεές Χ. Νάλτσα-ΒΕΓΘ, Ρωσιάδου Αποστολίδου. Τόμ. 6, σ. 332. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Α 2538. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη/Χριστοφόρου Νάλτσα/ Date:1835 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10),

Actions: Add to cart
Ελληνική χρηστομάθεια εκ των δοκιμωτέρων Έλλήνων πεζογράφων και ποιητών...πρός χρήσιν των απανταχού Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων. by Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. Publication: Αθήνα, Κωνσταντινούπολη: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1880 . 4 τ. , Τόμος Β : 6η έκδ. 1880, σ. (2)+286. Τόμος Γ : 6η έκδ. 1864, σ. (2)+288. Τόμος Δ : 6η έκδ. 1884, σ. 2χ.α.+244. Τόμος Ε : 6η έκδ. 1864[sic], σ. 2χ.α.+230 Οι 4 και 5 τόμοι ομού δεμένοι, προέρχονται από δωρεά Γ.Θεοχαρίδη. Ο 3ος τόμος προέρχεται από τη δωρεά Ευαγγελίας Νιφίλογλου-Φραγκούλη. | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1880 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Γραμματική διά σχολεία... by Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1840 . 6 χ.α.+λ'+578 σ.: , Γκίνης-Μέξας 3278 ντίτυπο ακέφαλο και κολοβό. | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1840 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δημοκοπία αγωνιζομένη να δημιουργήση αγροτικόν ζήτημα εν Ηπείρω και Θεσσαλία by Καραπάνος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1882 . (3)+123 σ. , Υπάρχει και σε φωτοτυπική ανατύπωση. VI-177-472. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εν Ηπείρω αγροτικόν ζήτημα by Παχύς, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1882 . 85 σ. , Υπάρχει και σε φωτοτυπική ανατύπωση. VI-177-472. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα πολεμικά, διαφόρων μαχών συγκροτηθείσων μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών κατά τε το Σούλιον και Ανατολικήν Ελλάδα από του 1820 μέχρι του 1829 έτους. Συγγραφέντα παρά του Συνταγματάρχου... Του εξ Ολύμπου της Θετταλίας, και διηρημένα εις τόμους δύο. Τόμος δεύτερος. Περιέχων τας από των 1823 μέχρι τέλους του 1829. by Περραιβός, Χριστοφόρος Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1836 . 216 σ.: , Περιέχει Κατάλογο συνδρομητών. τικέτα "Βιβλιοθήκη Ελ. Γυμνασίου Θεσσαλονίκης" | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1836 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία των Αθηνών κατά τον υπέρ ελευθερίας αγώνα αρχομένη από της επαναστάσεως μέχρι της αποκαταστάσεως των πραγμάτων by Σουρμελής, Διονύσιος Publication: Αίγινα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1834 . 360 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1834 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγγραφα αφορώντα την μεταξύ της κυβερνήσεως και της εταιρίας του σιδηροδρόμου Λαμίας αναφυείσαν διένεξιν ως προς την εν Πειραιεί κεφαλήν αυτού   Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1873 . κη΄+88 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1873 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της αρχήθεν κοινωνίας των Ελλήνων προς τους Ιταλούς και Ρωμαίους και της εντεύθεν επενέργειας αυτών προς εκπολιτισμόν τούτων by Καστόρχης, Ευθύμιος Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1872 . 139 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου καθα εν Ελλάδι πολιτεύεται πλην των Ιονίων νήσων by Καλλιγάς, Παύλος Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1878 . 5 τ. , Τόμος 1-5 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Ερμηνεία του ελληνικού εμπορικού δικαίου by Ράλλης, Γ. Α. Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1849 . 3 τ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1849 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Εγχειρίδιον του ρωμαικόυ δικαίου by Mackeldey, Ferdinand Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1872 . η΄+744 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Remarks on the revised version of the New Tastement. by Πασπάτης, Αλέξανδρος Γ. Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1883 . 45 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν Αθήναις προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων Σύλλογος:   Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1875 . 32 σ. , Σπάραγμα. Περιέχει σφραγίδα της ΜΦΑ. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδυσσειάς : Ραψωδία Ζ΄: by Όμηρος Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1872 . 14 σ. ; 21x14 εκ. Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρόπαιον Δελβινακίου ήτοι Ιστορία του Δελβινακίου κατά του Αλή Πασά. Γενομένη διά στίχων πολιτικών υπό Γεωργίου Γαζή Δελβινακιώτου και τύποις εκδοθείσα δαπάνη του ιδίου προς χάριν της Πατρίδος. by Γαζής, Γεώργιος Κωνστ. Publication: Αίγινα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1835 . 47 σ. Date:1835 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha