Κασσανδρινή ακτή: by Δέλιος, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, 1998 . 175 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο μορφές της λογοτεχνίας: by Σπανδωνίδης, Πέτρος Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, 1998 . 127 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πόλις μάς περιμένει: by Μουρέλος, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, 1999 . 149 σ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης: by Μηαρίτη, Ζωή Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, 1989 . 37+(12) σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κριτική για τα βιβλία του Τηλέμαχου Αλαβέρα.   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, 2007 . 447 σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης: ο μέγας περιηγητής / by Κέντρου-Αγαθοπούλου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, 2013 . 3 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Προσεγγίσεις 2008-2010 : ημερίδες στρογγυλά τραπέζια", σ. 21-23. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γλώσσα στο έργο του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη / by Τζανής, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, 2013 . 11 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Προσεγγίσεις 2008-2010 : ημερίδες στρογγυλά τραπέζια", σ. 25-35. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η καινοτόμος συμβολή του Ν. Γ. Πεντζίκη στα περιοδικά "Το 3ο μάτι", "Κοχλίας" και "Μορφές" / by Κουρούδης, Κώστας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, 2013 . 22 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Προσεγγίσεις 2008-2010 : ημερίδες στρογγυλά τραπέζια", σ. 36-58. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Υδάτων υπερεκχείλιση" / by Πολυχρονιάδης, Αναστάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, 2013 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Προσεγγίσεις 2008-2010 : ημερίδες στρογγυλά τραπέζια", σ.59-71. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διάλυση του ατομικού: ο ποιητής Ν.Γ. Πεντζίκης / by Λουκίδου, Ευτυχία Αλεξάνδρα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, 2013 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Προσεγγίσεις 2008-2010 : ημερίδες στρογγυλά τραπέζια", σ.72-80. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ζωγραφικός λειμώνας του Ν. Γ. Πεντζίκη. Μια διαδρομή στη ζωγραφική του πορεία και σκέψη / by Μενεσίδης, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, 2013 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Προσεγγίσεις 2008-2010 : ημερίδες στρογγυλά τραπέζια", σ. 81-93. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ποίηση της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς και οι εκπρόσωποί της στη Θεσσαλονίκη: by Κεχαγιόγλου, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, 2013 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Προσεγγίσεις 2008-2010 : ημερίδες στρογγυλά τραπέζια", σ. 95-103. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Με σεβασμό και όχι μόνο... / by Νικηφόρου, Τόλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, 2013 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Προσεγγίσεις 2008-2010 : ημερίδες στρογγυλά τραπέζια", σ.104-107. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κλείτος Κύρου: η δραματική διαφάνεια / by Κέντρου-Αγαθοπούλου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, 2013 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Προσεγγίσεις 2008-2010 : ημερίδες στρογγυλά τραπέζια", σ.108-111. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το περιοδικό "Κριτική" του Μ. Αναγνωστάκη (1959-1961): by Μπακογιάννης, Μιχ. Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, 2013 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Προσεγγίσεις 2008-2010 : ημερίδες στρογγυλά τραπέζια", σ.112-120. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μνησιπήμων ποίηση του Κλείτου Κύρου / by Μερκενίδου, Ελένη Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, 2013 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Προσεγγίσεις 2008-2010 : ημερίδες στρογγυλά τραπέζια", σ. 121-132. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Τηλέμαχος Αλαβέρας και η Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης / by Ξεινός, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, 2013 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Προσεγγίσεις 2008-2010 : ημερίδες στρογγυλά τραπέζια", σ. 143-151. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα παιδιά του κρόνου-Ποιητική και τεχνική της αφήγησης στην πεζογραφία του Τηλέμαχου Αλαβέρα / by Σαμαρά, Ζωή Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, 2013 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Προσεγγίσεις 2008-2010 : ημερίδες στρογγυλά τραπέζια", σ.152-158. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το περιοδικό Νέα Πορεία και ο Τηλέμαχος Αλαβέρας / by Μπακιρτζής, Χαράλαμπος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, 2013 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Προσεγγίσεις 2008-2010 : ημερίδες στρογγυλά τραπέζια", σ.159-166. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το διήγημα "Και μια Πρωτοχρονιά": μια πρόταση ερμηνείας / by Πλαστήρας, Κ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, 2013 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Προσεγγίσεις 2008-2010 : ημερίδες στρογγυλά τραπέζια", σ.167-170. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha