Η έναρξη της επαναστάσεως στη Νάουσα το 1822 και τα σχετικά ζητήματα / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994 . 28 σ. , Τόμος Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο ΙΔ' Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στη μελέτη της περιόδου της Σερβοκρατίας στην περιοχή της Δράμας (1344/5-1371). Ο Καίσαρας Βοΐχνας / by Παρχαρίδου, Μαγδαληνή Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1993 . 34 σ. , Τόμος Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο ΙΓ' (1993), σ. 181-211 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απεικόνιση της Δράμας σε τοιχογραφία του Κουρσουνλού Τζαμί / by Παρχαρίδου, Μαγδαληνή Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994 . 36 σ.: , Ανάτυπο από το: "ΙΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, (28-30 Μαΐου 1993)", σ. 285-318. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινωνικές, πολιτισμικές, καλλιτεχνικές και θεσμικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους Μικρασιάτες Χριστιανούς και στους Σελτζούκους Τούρκους του Ικονίου / by Σαββίδης, Γ. Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1991 . 32 σ. , Τόμος: "ΙΑ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 59-88. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο βυζαντινός οίκος των Αλακάδων-Αλακασέων (2ο μισό 10ου-τέλη 11ου αι.) / by Σαββίδης, Αλέξης Γ. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1991 . 24 σ. , Τόμος: "Βυζαντιακά", 11 (1991), σ. 233-253. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ανέκδοτες αναμνήσεις του Γιώτη (Παναγιώτη) Ναούμ για τους Βλάχους της Ηπείρου και της Μακεδονίας στη διάρκεια του 19ου αιώνα και για την Επανάσταση του 1878 στη Μακεδονία / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1983 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Δ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ.41-48. | Βλ. και VI-187-290 VI-187-107 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια ακόμη ελληνική μαρτυρία για την εξέγερση των Γενιτσάρων στην Κωνσταντινούπολη στα 1807 / by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1993 . 8 σ.: , Τόμος: ΙΓ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (29-31 Μαρτ. 1992), 296-302. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά και βιβλιογραφία. 24x17 εκ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μητροπολιτικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης κατά τον 19ο αιώνα / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994 . 24 σ.: , Ανάτυπο από το: "ΙΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, (28-30 Μαΐου 1993)", σ.447-467. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολεμική ισχύς των "Σκλαβίνων" στην "5η πολιορκία" της Θεσσαλονίκης και οι σχέσεις τους με το βυζαντινό κράτος στην ίδια περίοδο / by Ζαχόπουλος, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1992 . 25 σ. , Τόμος: "ΙΒ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Μάιος 1991)", σ. 41-63. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πηγές της μεσοβυζαντινής περιόδου και η νεοπλασία "Σλάβοι-Μακεδόνες" / by Ζαχόπουλος, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994 . 28 σ. , Δημοσιευμένο στο: "ΙΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, (28-30 Μαΐου 1993)", σ. 173-200. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ρόλος του στρατηγού των Ανατολικών Λέοντα στη μάχη της Βερινικίας (813) / by Ζαχόπουλος, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1993 . 43 σ. , Τόμος: "ΙΓ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Μάιος 1992)", σ. 63-106. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το συνδικαλιστικό κίνημα των τροχιοδρομικών της Θεσσαλονίκης. by Τρεμόπουλος, Μιχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1997 . 26 σ. , Τόμος ΙΖ' Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο (31 Μαΐου-2 Ιουνίου 1996), σ. 397-420 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολιτική σκέψη του Ρήγα Βελεστινλή. by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2011 . 9 σ. , Τόμος ΚΑ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, σ.105-111 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι χριστιανικές συνοικίες στην Έδεσσα κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας: by Σταλίδης, Κώστας Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2012 . 39 σ. , Τόμος ΚΒ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, σ.109-145 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα τοπωνύμια-οικωνύμια Σαρακηνοί (οι) και Κουτούγερι (το) στην περιοχή της Έδεσσας : by Σταλίδης, Κώστας Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2001 . 40 σ. , Ανάτυπο από τα "Βυζαντιακά", τ.21 (2001) 309-346 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική εκπαίδευση στην Έδεσσα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας: by Σταλίδης, Κώστας Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1999 . 31 σ. , Τόμος ΙΘ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, σ. 125-153 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο "Κώδηξ της Ιεράς Μητροπόλεως Σωζοπόλεως". Σωζόπολις 1904 έως 1906. by Σταλίδης, Κώστας Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1998 . 26 σ. , Τόμος ΙΗ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, σ. 275-296 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Κώδιξ λογαριασμών επιτρόπων της Ιεράς Εκκλησίας της Παναγίας Ελεούσης". Έδεσσα 1823 έως 1910. by Σταλίδης, Κώστας Γ. Publication: Αθήνα: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1998 . 62 σ. , Τόμος ΙΖ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο, σ. 99-158 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εκκλησιαστικός Κώδικας Αγίας Τριάδας Σφελινού : ο πολιτικοοικονομικός ρόλος της Εκκλησίας στην περιοχή των Σερρών κατά την ύστερη τουρκοκρατία / by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2003 . 15 σ. , Ανάτυπο από "ΚΓ' Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ.207-220 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
«...Η εκδικασθείσα κατά του δοσιλόγου Κ. Κυλινδρέα κατηγορία υπήρξεν η σοβαροτέρα εκ των άχρι τούτε εκδικασθεισών υπό του Δικαστηρίου των Δοσιλόγων [...]»: by Δορδανάς, Στράτος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2012 . 17 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha