Οι ελληνοσερβικές πολιτικές και πολιτιστικές σχέσεις κατά την περίοδο της σερβικές ανθηγεμονίας (1868-1872) / by Ιωαννίδου-Μπιτσιάδου, Γεωργία Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1983 . 59-70 σ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσπάθειες για σύμπραξη Αλβανίας και κεμαλικής Τουρκίας: by Μιχαλόπουλος, Δημήτρης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1984 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Ε' Πανελλήνιο Ιστορικό συνέδριο: Πρακτικά", σ. 93-108. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχέσεις των Εβραίων της Θεσσαλονίκης με την Ιβηρική Χερσόνησο κατά τον μεσοπόλεμο by Σκούρτης, Ιωάννης Α. Publication: Χ.τ.: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1987 . 11 σ.: , Τόμος "Η' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 103-114 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σχέση Ιουδαϊσμού και Ελληνισμού στα χρόνια της Καινής Διαθήκης. by Ιωαννίδης, Θωμάς Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2013 . 22 σ. , Τόμος "ΚΓ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ.69-82 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι παρενέργειες της ανακήρυξης του Αυτοκέφαλου της Ελλαδικής Εκκλησίας το 1833. Η περίπτωση της Μητρόπολης Γόρτυνος. by Κάππος, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2013 . 15 σ. , Τόμος "ΚΓ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ.237-251 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ελληνο-γιουγκοσλαβικές σχέσεις στο πλαίσιο του γαλλο-ιταλικού ανταγωνισμού στα Βαλκάνια (1924-1928). by Σφέτας, Σπυρίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2013 . 20 σ. , Τόμος "ΚΓ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ.503-522 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ελληνο-ρουμανικές σχέσεις της 12ης Μαρτίου και της 11ης Αυγούστου 1931 by Σφέτας, Σπυρίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2007 . 29 σ. , Τόμος "ΚΖ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 26-28 Μαΐου 2006", σσ. 531-560 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιπτώσεις εμπορικής και ναυτιλιακής συνεργασίας Ελλήνων και Οθωμανών στα τέλη του 18ου-αρχές 19ου αιώνα by Πέτρου, Θεοχάρης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2007 . 11 σ. , Τόμος "ΚΖ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 26-28 Μαΐου 2006", σσ. 113-124 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σύγχρονη Τουρκία και οι Έλληνες: by Μπατρακούλης, Θεόδωρος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2007 . 27 σ. , Τόμος "ΚΖ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 26-28 Μαΐου 2006", σσ. 693-720 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχιεπισκοπή της Αχρίδας και η σχέση της με τη βουλγαρική εξαρχία (19ος αιώνας). by Ναξίδου, Ελεονώρα Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2008 . 12 σ. , Τόμος "ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 25-27 Μαϊου 2007", σ. 159-170 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στον απόηχο της ελληνοτουρκικής προσέγγισης: by Κλάψης, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2008 . 20 σ. , Τόμος "ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 25-27 Μαϊου 2007", σ. 239-258 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την Άγκυρα στο Bled: by Γκότα, Δώρα Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2008 . 10 σ. , Τόμος "ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 25-27 Μαϊου 2007", σ. 271-280 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχόλια, εκτιμήσεις και αλήθειες για τη διακοπή των διαπραγματεύσεων του Βελιγραδίου. by Τούντα-Φεργάδη, Αρετή Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2008 . 32 σ. , Τόμος "ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 25-27 Μαϊου 2007", σ. 367-398 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εμπορικές σχέσεις της Ηπείρου με τη Βενετία και η διεξαγωγή του διαμετακομιστικού εμπορίου στην Κέρκυρα κατά το πρώτο μισό του 18ου αι.: by Βέτσιος, Ελευθέριος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 23 σ. , Τόμος "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", 41-63 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βουλγαρική εξαρχία και η εκκλησία της Ρωσίας (1868-1872) by Ναξίδου, Ελεονώρα Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 25 σ. , Τόμος "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", 147-172 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι σλαβόφωνοι της Μακεδονίας και οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις: by Κλάψης, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 17 σ. , Τόμος "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", 299-316 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Σερβοκρατικές σχέσεις και το ζήτημα της οργάνωσης και διακυβέρνησης του Γιουγκοσλαβικού κράτους κατά τη δεκαετία του '30: by Μουζακίτη, Αγγελική Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 22 σ. , Τόμος "ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", 501-522 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλληλεπιδράσεις στους διπλωματικούς χειρισμούς του ζητήματος της Τεργέστης και των Βαλκωνικών συμφωνιών του 1953-1954 by Γκότα, Δώρα Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 10 σ. , Τόμος "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", 367-377 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινωνικές, πολιτισμικές, καλλιτεχνικές και θεσμικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους Μικρασιάτες Χριστιανούς και στους Σελτζούκους Τούρκους του Ικονίου / by Σαββίδης, Γ. Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1991 . 32 σ. , Τόμος: "ΙΑ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 59-88. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνογιουγκοσλαβική φιλία σε δοκιμασία: by Λούπας, Αθανάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2010 . 21 σ. , Τόμος Πρακτικά. ΛΑ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, σσ. 211-229 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha