Η Επιθεώρηση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων και ο ρόλος της στα μειονοτικά ζητήματα κατά την πρώτη μετεμφυλιακή περίοδο (1949-1952) by Τσιούμης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2008 . 14 σ. , Τόμος "ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 25-27 Μαϊου 2007", σ. 333-346 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τοπική ιστορία στην Ελλάδα και την Τουρκία. by Μπακιρτζής, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2008 . 20 σ. , Τόμος "ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 25-27 Μαϊου 2007", σ. 347-366 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχόλια, εκτιμήσεις και τεκμήρια για τον ... "Άριστον οίνον τον της Γουμέντσης λεγόμενον..." / by Ίντος, Χρήστος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2008 . 12 σ. ; , Δημοσιευμένο στο: "ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 25-27 Μαΐου 2007", σ. 399-410. 24x17 εκ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχόλια, εκτιμήσεις και αλήθειες για τη διακοπή των διαπραγματεύσεων του Βελιγραδίου. by Τούντα-Φεργάδη, Αρετή Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2008 . 32 σ. , Τόμος "ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 25-27 Μαϊου 2007", σ. 367-398 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εξεγέρσεις στην ελληνική χερσόνησο τον 16ο αι. και Οθωμανικές πηγές: by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 13 σ. , Τόμος "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", 19-32 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγνωστος ναός του Αγίου Βλασίου στη Θεσσαλονίκη (15ος-16ος αι.) / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 8 σ. , Τόμος: "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", 33-40. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εμπορικές σχέσεις της Ηπείρου με τη Βενετία και η διεξαγωγή του διαμετακομιστικού εμπορίου στην Κέρκυρα κατά το πρώτο μισό του 18ου αι.: by Βέτσιος, Ελευθέριος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 23 σ. , Τόμος "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", 41-63 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πορεία της Φιλικής Εταιρείας στη Μεσσαηνία και τα μέλη της: by Τόμπρος, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 21 σ. , Τόμος "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", 64-84 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι δομές της παιδείας στα "κρυφά σχολειά" (1453-1912): by Ηλιάδου-Τάχου, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 51 σ. , Τόμος "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", 85-136 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βουλγαρική εξαρχία και η εκκλησία της Ρωσίας (1868-1872) by Ναξίδου, Ελεονώρα Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 25 σ. , Τόμος "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", 147-172 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολυεθνική πολιτιστική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη του 1900: by Παπαγεωργίου, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 11 σ. , Τόμος "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", 187-198 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πληροφορίες για την ιστορία και τον κοινωτικό βίο της Γουμένισσας και της επαρχίας της από Κώδικα Διαθηκών έτους 1908 by Ίντος, Χρήστος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 21 σ. , Τόμος "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", 199-220 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγκλημα και τιμωρία: by Χοτζίδης, Άγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 29 σ. , Τόμος "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", 221-250 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέος Κουκλουτζάς-Εύοσμος Θεσσαλονίκης (1926-δεκαετία του '60): by Χατζηκυριακίδης, Κυριάκος Στ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 13 σ. , Τόμος "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", 273-286 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πραγματικότητα και μύθοι: by Τσέτλακα, Αθανασία Μαρίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 11 σ. , Τόμος "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", 287-298 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι σλαβόφωνοι της Μακεδονίας και οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις: by Κλάψης, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 17 σ. , Τόμος "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", 299-316 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη: by Κωτόπουλος, Τριαντάφυλλος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 17 σ. , Τόμος "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", 349-366 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αδριανούπολη: by Δρούγκα, Κλεονίκη Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 14 σ. , Τόμος "ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", 387-400 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οργάνωση και διοίκηση των σχολείων στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία: by Μπουνόβας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 9 σ. , Τόμος "ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", 433-442 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκλογικές συμπεριφορές στη δυτικη Μακεδονία (1915-1928) by Ανδρέου, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 26 σ. , Τόμος "ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", 461-486 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha