Άγγελος Σακελλαρίου (1856-1909). Ένας γιατρός από την Αθήνα στη Μακεδονία την περίοδο 1891-1909 : by Ίντος, Χρήστος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2011 . 18 σ.: , Άρθρο από το "ΛΑ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 179-196 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Σπυρίδων Λάμπρος και οι ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις στη Μακεδονία (τέλη 19ου-αρχές 20ου αι.) / by Πλατής, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2011 . 11 σ.: , Άρθρο από το "ΛΑ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 197-208 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"... προς τελειοποίησιν των εν τοις γυμνασίοις και τοις Ελληνικοίς σχολείοις διδασκόντων...". Η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών Μεσης Εκπαίδευσης και ο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων / by Φούκας, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2011 . 22 σ.: , Άρθρο από το "ΛΑ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 231-252 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ρουμανικά σχολεία στη Μακεδονία (1939-1949) / by Ηλιάδου-Τάχου, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2011 . 21 σ.: , Άρθρο από το "ΛΑ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 253-274 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διαχείριση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα μουσουλμανικά σχολεία στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και το ζήτημα της εκπαίδευσης των δασκάλων της ελληνικής γλώσσας / by Τσιούμης, Κωστής Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2011 . 13 σ.: , Άρθρο από το "ΛΑ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 275-288 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολιτισμική γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου 1908-1923 : by Γεωργανόπουλος, Ευριπίδης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2011 . 20 σ.: , Άρθρο από το "ΛΑ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 289-308 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσφυγική αποκατάσταση στο Νομό Έβρου κατά την περίοδο 1922-1935 : by Νικολοπούλου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2011 . 25 σ.: , Άρθρο από το "ΛΑ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 309-324 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γερουσιαστής Ασσέρ Μαλλάχ και οι δραστηριότητές του στη Θεσσαλονίκη του μεσοπολέμου μέσα από τον εβραικό τύπο της πόλης / by Παπακώστα, Λευκοθέα Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2011 . 11 σ.: , Άρθρο από το "ΛΑ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 359-370 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εβραίος Ισαάκ Καμπελή και ο Μακεδονομάχος Παύλος Μελάς (1931) / by Σεχίδης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2011 . 11 σ.: , Άρθρο από το "ΛΑ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 371-382 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρώτες διαπιστώσεις της έρευνας σχετικά με τις ιστορικές τύχες της ελληνικής κοινότητας στην Barletta της Κάτω Ιταλίας / by Μήλιος, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2004 . 13 σ.: , Άρθρο από το "ΚΔ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 169-182 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Χριστιανισμός στην Έδεσσα κατά τους 3ο-6ο αιώνες, σύμφωνα με τις αποκαλυφθείσες επιγραφές / by Σταλίδης, Κώστας Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2004 . 33 σ.: , Άρθρο από το "ΚΔ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 39-72 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η υπόθεση του εβραίου πραγματογνώμονα καπνών Ραζόν : by Ριτζαλέος, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2004 . 15σ.: , Άρθρο από το "ΚΔ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 317-332 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απόψεις περί της καταγωγής των ντόπιων βλαχόφωνων του Πάικου (Βλάχοι βυζαντινού θέματος Μογλενών) / by Γόλης, Δημήτριος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2004 . 15 σ.: , Άρθρο από το "ΚΔ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 333-348 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησιαστικά μετόχια στη Γουμένισσα / by Ίντος, Χρήστος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2004 . 25 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "ΚΔ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 391-416. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αδελφότης των Κυριών Τραπεζούντος "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" : by Χατζηκυριακίδης, Κυριάκος Στ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2004 . 23 σ.: , Άρθρο από το "ΚΔ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 465-488 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέα στοιχεία για την καθιέρωση της Κυριακής αργίας στη Θεσσαλονίκη (1924-25) / by Σκούρτης, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2004 . 15 σ.: , Άρθρο από το "ΚΔ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 509-524 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστικά στοιχεία από το διδασκαλείο Φλώρινας (1926-1935) / by Ηλιάδου-Τάχου, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2004 . 53 σ.: , Άρθρο από το "ΚΔ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 525-578 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γερμανική στάση απέναντι στο εβραικό "πρόβλημα" της Θεσσαλονίκης, Απρίλιος 1941 - Ιανουάριος 1943 / by Δορδανάς, Στράτος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2004 . 13 σ.: , Άρθρο από το "ΚΔ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 605-618 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εξομάλυνση των ελληνο-γιουγκοσλαβικών πολιτικών σχέσεων (1950-51) / by Σφέτας, Σπυρίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2004 . 23 σ.: , Άρθρο από το "ΚΔ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 619-642 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από θύματα πολέμου μετεκπαιδευόμενοι αγρότες :: by Μανδατζής, Χρήστος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2004 . 18 σ.: , Άρθρο από το "ΚΔ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 643-660 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha