Το σύμφωνο της Θεσσαλονίκης της 31ης Ιουλίου 1938: by Σφέτας, Σπυρίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2006 . 23 σ.: , Στο "ΚΣΤ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 27-29 Μαΐου 2005. Πρακτικά", σ. 447-470. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκπαιδευτικές αναζητήσεις και παιδαγωγικές εφαρμογές στη Μακεδονία του μεσοπολέμου: by Γόλης, Δημήτριος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2006 . 11 σ.: , Στο "ΚΣΤ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 27-29 Μαΐου 2005. Πρακτικά", σ. 471-481. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι επιπτώσεις της Βουλγαρικής κατοχής της Δυτικής Θράκης (1941-1944) στο μουσουλμανικό πληθυσμό της περιοχής / by Τσιούμης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2006 . 16 σ.: , Στο "ΚΣΤ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 27-29 Μαΐου 2005. Πρακτικά", σ. 483-498 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θεώρηση του ζητήματος του εκκλησιαστικού αγώνα των Σλάβων της Μακεδονίας κατά τον 19ο αι. στη βουλγαρική υποχρεωτική εκπαίδευση της περιόδου 1944-1949 / by Τολούδη, Φωτεινή Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2006 . 24 σ.: , Στο "ΚΣΤ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 27-29 Μαΐου 2005. Πρακτικά", σ. 499-522 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νασερικό καθεστώς, το ελληνικό κράτος και η συρρίκνωση του ελληνισμού στην Αίγυπτο, 1952-70 / by Σακκάς, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2006 . 13 σ.: , Στο "ΚΣΤ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 27-29 Μαΐου 2005. Πρακτικά", σ. 523-535 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νέα μορφή του Ανατολικού Ζητήματος και ο ρόλος της Ελλάδας / by Δρογίδης, Δημήτριος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2006 . 10 σ.: , Στο "ΚΣΤ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 27-29 Μαΐου 2005. Πρακτικά", σ. 537-546 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Πλίνιος ο νεότερος και οι πρώτοι χριστιανοί / by Ιωαννίδης, Θωμάς Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2005 . 24 σ. , Άρθρο από το "ΚΕ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 13-36 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι αρχαιοελληνικές και ελληνιστικές ρίζες του Οικουμενικού Σουφισμού / by Μπαιρακτάρης, Γρηγόρης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2005 . 22 σ. , Άρθρο από το "ΚΕ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 37-58 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιδιοκτησίες της Ι.Μ. του Δουσίκου (Τρικάλων) στην Οσδίνα της Άρτας (1583-18ος αιώνας / by Σπανός, Βασίλης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2005 . 16 σ. , Άρθρο από το "ΚΕ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 59-74 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλοβενετική ιδεολογία και ρητορεία κατά την ύστερη βενετοκρατία στο Ιόνιο / by Τζιβάρα, Παναγιώτα Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2005 . 12 σ. , Άρθρο από το "ΚΕ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 75-86 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική κοινότητα της Barletta στην Νότια Ιταλία κατά το Α΄μισό του 19ου αιώνα / by Μήλιος, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2005 . 12 σ. , Άρθρο από το "ΚΕ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 229-240 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γένεση της ιδέας της ανεξιθρησκείας την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού / by Παπαδόπουλος, Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2005 . 16 σ. , Άρθρο από το "ΚΕ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 129-144 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η φυματίωση στην Ελλάδα 1854-1901 / by Μπουζιά, Κατερίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2005 . 16 σ. , Άρθρο από το "ΚΕ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 241-256 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Διδασκαλικοί σύλλογοι" στον ελληνισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αι. και την πρώτη δεκαετία του 20ου αι. : by Ζιώγου-Καραστεργίου, Σιδηρούλα Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2005 . 34 σ. , Άρθρο από το "ΚΕ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 313-346 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας κώδικας της Δημογεροντίας Μετρών Ανατολικής Θράκης (1894/5-1901) : by Σταλίδης, Κώστας Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2005 . 38 σ. , Άρθρο από το "ΚΕ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 357-394 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θάνος Ζελέγκος. Ένας μεγάλος ευεργέτης της Γουμένισσας και των ελληνικών γραμμάτων / by Ίντος, Χρήστος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2005 . 17 σ. , Άρθρο από το "ΚΕ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 395-412 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διπλωματικές σχέσεις Ελλάδος-Αιγύπτου στην περίοδο το μεσοπολέμου και το άγαλμα το Μεχμέτ Αλή στην Καβάλα / by Κεκρίδης, Στάθης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2005 . 22 σ. , Άρθρο από το "ΚΕ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 471-492 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση των διδασκάλων και διδασκαλισσών στην Καστοριά (1923-1933) / by Ηλιάδου-Τάχου, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2005 . 39 σ. , Άρθρο από το "ΚΕ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 493-536 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κόμματα και πολιτευτές των επαρχιών Κιλκίς και Παιονίας στις βουλευτικές και γερουσιαστικές εκλογές 1926-1936 / by Χοτζίδης, Άγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2005 . 38 σ. , Άρθρο από το "ΚΕ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 537-574 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αυστραλιανό Συμβούλιο της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας : μια μη κυβερνητική οργάνωση στην υπηρεσία των παιδιών του παιδομαζώματος / by Μανδατζής, Χρήστος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2005 . 20 σ. , Άρθρο από το "ΚΕ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 603-622 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha