Ο Σέρβος ιστορικός Ντούσαν Πάντελιτς και το έργο του για τον Ρήγα Βελεστινλή by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2004 . 10 σ. , Τόμος ΚΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, σσ. 245-252 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα καθήκοντα του Bernardo Macula προξένου της Βενετίας στην τουρκοκρατούμενη Ναύπακτο (1703) by Βέτσιος, Ελευθέριος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2004 . 12 σ. , Ανάτυπο από το, «Θεσσαλονίκη». Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολυεθνική πολιτιστική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη του 1900: by Παπαγεωργίου, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 8 σ. , Τόμος ΚΘ'-ΚΗ' πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο 189-197 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όψεις συνύπαρξης και συμβίωσης στη Θεσσαλονίκη του 1900 by Παπαγεωργίου, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1995 . 11 σ. , Τόμος ΙΕ΄ πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο, 271-279 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι μικρές εθνικές κοινότητες στη δύση της οθωμανικής Θεσσαλονίκης by Παπαγεωργίου, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1997 . 18 σ. , Τόμος ΙΖ΄ πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο, 299-316 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επαγγέλματα και κοινωνική διαμόρφωση στην Καστοριά των αρχών του 20ου αιώνα by Παπαγεωργίου, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2012 . 10 σ. , Τόμος ΚΒ΄ πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο, 507-514 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνογιουγκοσλαβική φιλία σε δοκιμασία: by Λούπας, Αθανάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2010 . 21 σ. , Τόμος Πρακτικά. ΛΑ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, σσ. 211-229 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προσφυγική αποκατάσταση μέσα από την εφημερίδα "Φως" της Θεσσαλονίκης (1922-1930) by Βασιλείου, Σωτηρούλα Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2010 . 20 σ. , Τόμος Λ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο, 283-302 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επιστολογραφία ως μέσο επικοινωνίας στο Βυζάντιο το 14ο αιώνα. Η περίπτωση του Δημητρίου Κυδώνη by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1992 . 8 σ. , Τόμος "ΙΒ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σσ. 133-138 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πού βρίσκονταν οι Σμολιάνοι by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1991 . 13 σ. , Τόμος "ΙΑ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σσ. 35-45 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δ' Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο:   Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1983 . 227+2 σ. : Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ε' Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: που έγινε για τον εορτασμό των 2300 χρόνων της Θεσσαλονίκης:   Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1984 . 257 σ.: Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
ΣΤ' Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο:   Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1985 . 101 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ζ' Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο:   Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1986 . 118 σ.: Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η' Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο (Μάιος 1987):   Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1987 . 145 σ.: Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θ' Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο (Μάιος 1988):   Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1988 . 241 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
ΚΓ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο:   Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2003 . 661 σ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
ΚΖ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο:   Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2007 . 2 τ. , Τόμος Α, σσ. 375. Τόμος Β, σσ. [377-729] Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο:   Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2008 . 439 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο (16-18 Μαϊου 2008) & Η΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο (25-27 Μαϊου 2007. Μέρος Β') /   Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 538 σ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha