Τα χειρόγραφα της Ιεράς Μονής της Κοσίνιτσας (ή Εικοσιφοίνισσας) του Παγγαίου. by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Δράμα: Δήμος Δράμας, 1990 . 151 σ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Δράμα.   Publication: Δράμα: Δήμος Δράμας, 1992 . (80) σ.: , Κείμενο ελληνικό-αγγλικό. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τραγωδία της Δράμας. by Σνωκ, Κωνσταντίνος Publication: Δράμα: Δήμος Δράμας, 1945 . 68 σ.: Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Anarchaelogist's perspective on prehistoric textile production. The case of Sitagroi by Elster, Ernestine Publication: Δράμα: Δήμος Δράμας, 1992 . 18 σ. , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της", σ. 29-46 | Περίληψη στα ελληνικά Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πρώτες κατοικήσεις στην πεδιάδα της Δράμας by Treuil, René Publication: Δράμα: Δήμος Δράμας, 1992 . 4 σ.: , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της", σ. 47-50 | Περίληψη στα γαλλικά Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Νέα προϊστορικά ευρήματα από την περιοχή Δράμας by Κουρτέση-Φιλιππάκη, Γεωργία Publication: Δράμα: Δήμος Δράμας, 1992 . 16 σ.: , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της", σ. 51-66 | Περίληψη στα γαλλικά Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αρχαίος οικισμός της Δράμας και το Ιερό του Διονύσου by Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Χάιδω Publication: Δράμα: Δήμος Δράμας, 1992 . 42 σ. , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της", σ. 67-108 | Περίληψη στα αγγλικά Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνιστικός τάφος της Δράμας by Σαμαρτζίδου, Σταυρούλα Publication: Δράμα: Δήμος Δράμας, 1992 . 22 σ.: , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της", σ. 109-130 | Περίληψη στα γαλλικά Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Δράμα και η περιοχή της σκηνικό Αισχύλειας τετραλογίας by Σπυρόπουλος, Ηλίας Σ. Publication: Δράμα: Δήμος Δράμας, 1992 . 10 σ.: , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της", σ.131-140 | Περίληψη στα γαλλικά Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αγία Σοφία Δράμας. by Μπακιρτζής, Χαράλαμπος Publication: Δράμα: Δήμος Δράμας, 1992 . 16 σ.: , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της", σ. 141-156 | Περίληψη στα αγλλικά. 10ος αιώνας Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ταξιάρχες Δράμας by Πέννας, Χαράλαμπος Publication: Δράμα: Δήμος Δράμας, 1992 . 38 σ.: , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της", σ. 157-195 | Περίληψη στα αγλλικά. Βυζαντινος Ναός Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην ιστορία της Δράμας στις αρχές του 13ου αιώνα by Κίσσας, Σωτήριος Κ. Publication: Δράμα: Δήμος Δράμας, 1992 . 4 σ. , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της", σ. 197-201 | Περίληψη στα αγλλικά. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα χειρόγραφα της Ιεράς Μονής Κοσίνιτσας (ή Εικοσιφοίνισσας) του Παγγαίου by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Δράμα: Δήμος Δράμας, 1992 . 22 σ. , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της", σ. 203-224 | Περίληψη στα γαλλικά. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μικροτοπωνυμικό Παγονερίου Ν. Δράμας by Μόνιος, Γιάννης Publication: Δράμα: Δήμος Δράμας, 1992 . 11 σ. , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της", σ. 225-236 | Περίληψη στα αγλλικά. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παιδεία στο Νομό Δράμας (1840-1913) by Καρσανίδης, Ευάγγελος Γ. Publication: Δράμα: Δήμος Δράμας, 1992 . 13 σ.: , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της", σ. 237-249 | Περίληψη στα γαλλικά. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γιατροί στη Δράμα από το 1800 μέχρι το 1912 by Κωνσταντινίδου, Μάνια Κ. Publication: Δράμα: Δήμος Δράμας, 1992 . 9 σ.: , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της", σ. 251-259 | Περίληψη στα γαλλικά. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεταβυζαντινές εκκλησίες στο Νομό Δράμας by Σαββοπούλου-Κατσίκη, Ξανθή Publication: Δράμα: Δήμος Δράμας, 1992 . 35 σ.: , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της", σ. 261-295 | Περίληψη στααγλλικά. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την Οθωμανική στη Νεοελληνική πόλη by Τρακοσοπούλου-Τζήμου, Κορνηλία Publication: Δράμα: Δήμος Δράμας, 1992 . 31 σ.: , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της", σ. 297-327 | Περίληψη στα αγλλικά. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ίδρυση αναγνωστηρίων στο Μακεδονικό χώρο (τέλη 19ου-αρχές 20ου αι.). Το αναγνωστήριο της Χωριστής της Δράμας by Καμπούρη, Ευαγγελία Α. Publication: Δράμα: Δήμος Δράμας, 1992 . 24 σ.: , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της", σ. 329-353 | Περίληψη στα αγλλικά. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η φυσιογνωμία της Δράμας μετά την απελευθέρωση. Πολεοδομία-Αρχιτεκτονική by Αϊβαζογλου-Δοβά, Δέσποινα Publication: Δράμα: Δήμος Δράμας, 1992 . 10 σ.: , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της", σ. 355-364 | Περίληψη στα αγλλικά. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha