Τοπωνυμικά παράδοξα. by Καμπούρογλου, Δημήτριος Γ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1920 . 88 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μουσεία της Ελλάδος: by Κοκκίνης, Σπύρος Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1979 . ιβ'+311 σ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πεντασύλλαβοι-Τα παθητικά κρυφομιλήματα-Οι λύκοι-Δύο λουλούδια από τα ξένα. by Παλαμάς, Κωστής Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1925 . (4)+ιγ΄+140 σ. , Στη σελίδα τίτλου σφραγίδα «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1925 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ποιήματα: by Βαλαωρίτης, Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1891 . 2 τ.: , Τόμ. Α΄: σ. λβ΄+390. Τόμ. Β΄: σ. 544. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Παιδικά δραμάτια και κωμωδίαι. by Κουρτίδης, Αριστοτέλης Π. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1887 . 195 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1887 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τραγούδια. by Heine, Heinrich Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1887 . 151 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1887 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο ηρωϊκοί φίλοι: by Κουρτίδης, Αριστοτέλης Π. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1917 . 208 σ.: , Σφραγίδες: «Daphotis Frères-Librairie Hellénique "Le Phoinix" Alexandrie (Egypte)». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενική Γεωγραφία: by Μεταξάς, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Ιωάννης Δ. Κολλάρος, Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1904 . 231 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας 28x21 εκ. Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μέγας Γαλεότος: by Echegaray, José Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1902 . 126 σ. Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικου λαού / by Πολίτης, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1925 . 356 σ. , Η 3η εκδ., Αθήνα, 1932 βλ. το ΑΛΞ-26 Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διδασκαλία των νέων ελληνικών: by Σπανδωνίδης, Πέτρος Σ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1949 . 56 σ. , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ρούλας Παπαδημητρίου Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μοναστήρια της Ελλάδος: by Κοκκίνης, Σπύρος Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1976 . ια΄+299 σ.: Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαί μουσικής θεωρίας. by Καμηλιέρης, Λ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1903 . 66 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νικηταράς: Πρότυπο παλικαριάς και αρετής / by Σταμέλος, Δημήτρης Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2011 . 406+(8) σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γυναικείοι Σύλλογοι στην Κωνσταντινούπολη: by Μαμώνη, Κυριακή Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2012 . 264 σ.+(20) πίν.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το καθεστώς των νησίδων στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η μαρτυρία των πηγών by Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2012 . 53 σ.; Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη στα χρόνια 1798-1912. Τόμος ΙΙ. Γερμανοί Αυστριακοί και Γάλλοι πολιτικοί, διπλωμάτες και λόγιοι αφηγούνται για την ζωή, και την κίνηση, την πολιτική και τους θεσμούς και την ιστορική τοπογραφία μακεδονικών πόλεων.. by Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1981 . 327 σ.: Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικές πολιτείες και οικογένειες 1750-1930. Τόμος ΙΙΙ. Γερμανοί Αυστριακοί φυσικοί επιστήμονες, νομομαθείς και πολιτικοί εκθέτουν τις παρατηρήσεις, τις έρευνες και τα βιώματά τους. Με ένα παράρτημα για τις ελληνομακεδονικές οικογένειες στην Αυστροουγγαρία. by Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1981 . 325 σ.: Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχιπέλαγος: by Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1988 . 349 σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι άλλοι Καπετάνιοι: by Μαραντζίδης, Νίκος Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2005 . 475 σ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha