Λόγος εκφωνηθείς εις την μεγάλην αίθουσαν της αμερικανικής αποστολής εν Αλεξανδρεία της Αιγύπτου την 8ην Απριλίου 1933, ημέραν Σαββάτον και ώραν 7ην μ.μ. περί του Βασιλέως Κωνσταντίνου και της θέσεως ην κατέχει εις την ιστορίαν του ελληνισμού. by Driault, Edouard Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Παναιγύπτιοι, 1933 . 16 σ. , Τόμος (1933) | Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Devant Constantinople / by Driault, Edouard Publication: Paris: Revue Bleue, 1919 . 19 σ. ; 21x14 εκ. Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha