Αναμνήσεις και συναντήσεις. by Churchill, Winston S. Publication: Αθήνα: Εστία του Βιβλίου, 1961 . 271 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα του δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. by Churchill, Winston S. Publication: Αθήνα: Ίκαρος, 1948 . 4 τ.; , Τόμ.Α΄, Η επερχόμενη θύελλα: [Βιβλίο 1] Από πολέμουεις πόλεμον . [Βιβλίο 2] Το λυκαυγές τουπολέμου, 1948, σ. (6)+897. Τόμ.Β΄, Η μοιραία ώρα: [Βιβλίο 1] Η πτώσις της Γαλλίας. [Βιβλίο 2] Μόνοι εις τον πόλεμο, 1949, σ.(6)+727 | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
The Second World War: by Churchill, Winston S. Publication: London: Cassell and Company, 1950 . 3 τ. , Vol. ΙΙΙ: The grand alliance. 1950, σ. 818. Vol. IV: The hinge of fate. 1951, σ. 917. Vol. V: Closing the ring. 1952, σ. 673. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
La crise mondiale by Churchill, Winston S. Publication: Paris: Payot, 1928 . 3 τ.; , Tome ΙΙ: 1915, σ. 435. Tome ΙΙΙ: 1916-1918, σ. 607+(1)χάρτη. Tome IV: 1919, σ. 455. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Les grands contemporains (great contemporaries) by Churchill, Winston S. Publication: Paris: Gallimard, 1939 . 288 σ. , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πόλεμος των εξ ημερών by Churchill, Winston S. Publication: Αθήνα: Άτλας, . α'+248 σ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: The six day war Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha