Η σφαγή των Θεσσαλονικέων το 390 / by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1989 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Από του Αποστόλου Παύλου μέχρι και της Κωνσταντινείου εποχής. Β΄ Επιστημονικό Συμπόσιο. Ιερά Μονή Βλατάδων, 31 Οκτωβρίου -2 Νοεμβρίου 1988", σ. 91-105. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Angebliche Abschaffung der stadtischen kurien durch Kaiser Anastasios by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: Βυζαντινά: Επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, 1971 . 12 σ. , Τόμος 3 (1971) 95-102 | Υπάρχει αφιέρωση του Ε.Χρυσού | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην ιστορία της Ηπείρου κατά την πρωτοβυζαντινή εποχή (Δ'-ΣΤ' αι.) by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Ιωάννινα: Ηπειρωτικά Χρονικά, 1981 . 111 σ. , Τόμος 23 (1981) | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τμήματα των πρακτικών της Ε' Οικουμενικής Συνόδου παρά βυζαντινοίς χρονογράφοις / by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1970 . 25 σ. ; , Ανάτυπο από την "Κληρονομία", τ.2 (1970) 376-401 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των εξωκατάκοιλων αρχόντων (συζητήσεις) / by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1971 . 10 σ. ; , Ανάτυπο από την "Κληρονομία", τ.3 (1971) 375-380 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διάταξις των συνεδρίων της εν Χαλκηδόνι Οικουμενικής Συνόδου / by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1971 . 25 σ. ; , Ανάτυπο από την "Κληρονομία", τ.3 (1971) 259-284 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεότεραι έρευναι περί Αναστάσιων Σιναϊτών / by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1969 . 23 σ. ; , Ανάτυπο από την "Κληρονομία", τ.1 (1969) 121-144 24x17 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Zur Echtheit des «Rescriptum. Theodosii ad Honorium» in der «Collectio Thessalonicensis» / by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1972 . 8 σ. ; , Ανάτυπο από την "Κληρονομία", τ.3 (1972) 240-247 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Zur Datierung und Tendenz der Werke des Facundus von Hermiane / by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1969 . 13 σ. ; , Ανάτυπο από την "Κληρονομία", τ.1 (1969) 311-324 24x17 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Date of Papyrus SB 4483 and the Persian Occupation of Egypt / by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1975 . 8 σ. ; , Ανάτυπο από την "Δωδώνη", τ.4 (1975) 343-348 24x17 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ηπειρώτης φιλόσοφος Πρίσκος / by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1980 . 12 σ. ; , Ανάτυπο από τον "Παρνασσό", τ.22 (1980) 449-461 24x17 εκ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κλέαρχος ο Θεσπρωτός / by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1980 . 8 σ. ; , Ανάτυπο από το "Ηπειρωτικό Ημερολόγιο", (1980) 39-47 24x17 εκ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικά στοιχεία για την Ήπειρο σε σημείωμα του κώδικα Cromwell II / by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1980 . 8 σ. ; , Ανάτυπο από τ "Ηπειρωτικά Χρονικά", τ.22(1980) 58-65 24x17 εκ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Eine Konjektur zu Johannes Malalas / by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Graz : Verlag Hermann Bohlaus Nachf., 1966 . 6 σ. ; , Ανάτυπο από το "Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinischen Gesellschaft", τ.15(1966) 147-152 24x17 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Zur Entstehung der Institution der autokephalen Erzbistümer / by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Munchen : Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1969 . 23 σ. ; , Ανάτυπο από το "Byzantinische Zeitschriftt", τ.62(1969) 263-286 24x17 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Zur gründung des ersten bulgarischen Staates / by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1972 . 7 σ. ; , Ανάτυπο από το "Cyrillomethodianum", τ.13(1972) 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Gothia Romana: Zur Rechtslage des Foderatenlandes der Westgoten im 4. Jh / by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Munchen : Karl Alber, 1973 . 12 σ. ; , Ανάτυπο από το "Dacoromania", τ.1(1973) 52-64 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αντικαίσαρ / by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1986 . 9 σ. ; , Ανάτυπο από το "Βυζάντιον : αφιέρωμα στον Ανδρέα Ν.Στράτο", τ.1 (1986) 73-82 30x22 εκ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha