Το μητροπολιτικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης κατά τον 19ο αιώνα / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994 . 24 σ.: , Ανάτυπο από το: "ΙΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, (28-30 Μαΐου 1993)", σ.447-467. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Πατριαρχικός Ναός του Αγίου Γεωργίου:   Publication: Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη, 2013 . [10]+333 σ.; 34x24 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
1893-1912, από τη χρεοκοπία στην ανάπτυξη/   Publication: Αθήνα: Ελευθεροτυπία, 2011 . 192 σ.: 23x18 εκ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η "χαμένη" Εγνατία της Θεσσαλονίκης : by Αναστασιάδης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2001 . 255 : 30x24 εκ. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη πριν από εκατό χρόνια : by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1998 . 127 : 30x24 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κτίριο του υποκαταστήματος της Τράπεζας της Ανατολής στην οδό Αγίου Μηνά στη Θεσσαλονίκη/ by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1992 . 34 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θεσσαλονίκη", 3 (1992) 211-234. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 1915-2015 : τα πρώτα εκατό χρόνια / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, 2015 . 382 σ.: 32x24 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη στα 1912-1913 : έκθεση ιστορικών τεκμηρίων / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη : Εθνική Τράπεζα, 1989 . 16 σ.: Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης Δημήτριος Δίγκας και η συμμετοχή του στην Εθνική Άμυνα / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη : Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, 2014 . 11 σ. ; , Ανάτυπο από "Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου : Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης (1871-2013), μία πορεία 142 ετών προσφοράς στον άνθρωπο και την κοινωνία" σ.107-118 21x14 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννης Γούτα Καυταντζιόγλου: by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, 1995 . 10 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", Έτος 78, τχ. 758 (1995) 408-464. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεότερες και λανθάνουσες ειδήσεις για τα εκπαιδευτήρια και τους οικονομικούς πόρους της Ελληνορθόδοξης κοινότητας Θεσσαλονίκης (1850-1912) / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 32 σ. , Δημοσιευμένο στο περ. "Θεσσαλονίκη", 4 (1994) 119-150. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη του Ελληνοϊταλικού πολέμου: by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1999 . 41 σ. , Δημοσιευμένο στο περ. "Θεσσαλονίκη", 5 (1999) 285-325 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Την επαύριον του Ολοκαυτώματος :   Publication: Θεσσαλονίκη : Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, 2017 . 207 σ. : 24x17 εκ. Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The religious filter in the history of the urban transformation; Sephardim in Thessaloniki (15th-20th centuries) / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Ιωάννινα: Ισνάφι, 2016 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Εβραϊκές κοινότητες ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, 15ος-20ός αιώνας: Οικονομία, κοινωνία, πολιτική, πολιτισμός : Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου (Ιωάννινα, 21-23 Μαΐου 2015)", σ. 145-160. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη, 1912-1940 / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ.150-161. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης: Πεδίον του Άρεως, Άνοιξη του 1925. Αναζητώντας τον Τιμαρίωνα / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 1996 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ενενήντα Επτά", 4 (Σεπτ.1996) 14-16. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Μακεδονικό Μέτωπο και η Θεσσαλονίκη, 1915-1919 / by Καραδήμου-Γερόλυμπου, Αλέκα Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2000 . 18 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.1(2000) σ.193-210 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τόποι λατρείας των Ρωμαιοκαθολικών στη Θεσσαλονίκη από το 17ο αιώνα και έπειτα / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2001 . 6 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.4(2001) σ.137-142 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μετόχι της Αγιορείτικης μονής του Αγίου Παύλου στη Θεσσαλονίκη : by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2001 . 8 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.5(2001) σ.109-116 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ρόλος των ελληνικών τραπεζών στη Μακεδονία, 1905-1912 / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2001 . 18 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.6(2001) σ.123-140 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha