Μελετήματα περί της ελληνικότητας της Μακεδονίας. by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Ηράκλειο: Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 1992 . 160 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων. (Δύο μελέτες) by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1992 . 134 σ. , Πρώτη έκδοση, Αθήνησιν: Εκ του τυπογραφίου των αδερφών Περρή, 1896. [Φωτοτυπική ανατύπωση] Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων / by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Τυπ. Αδελφών Περρή, 1896 . (1)+62 σ. , Υπάρχει και σε φωτοτυπική ανατύπωση Βλ.ΧΙ-284-569 νάτυπο εκ της «Αθηνάς» Τόμ.Η΄ (1896) 3-68. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Zur Abstammung der alten Makedonier : by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Druck von Gebrueder Perris, 1897 . 57 σ. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνικότητα των αρχαίων Μακεδόνων by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Κάκτος, 2008 . 204 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων. by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Χ.τ.: Ολκός, 1992 . 62 σ. , Τόμος "Η γλώσσα της Μακεδονίας", σ. 1-62 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καί πάλιν περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων. by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Χ.τ.: Ολκός, 1992 . 50 σ. , Τόμος "Η γλώσσα της Μακεδονίας", σ. 63-112 | Βλ. και ΧΙ-284-337 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδόνες, Μακεδονία και Μακεδνός. by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1929 . 1 σ. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικός κόσμος:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1941 . [31] σ. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων / by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Ιωάννης Ν.Σιδέρης, 1925 . 39 σ. Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (3),

Actions: Add to cart
Καί πάλιν περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων. by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, 1911 . 48 σ. , Τόμος (1911) 87-134 | Βλ. και το ΙΙΙ-111-47. ύποις Π.Δ. Σακελλαρίου Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha