Ανέκδοτοι επιγραφαί της εν Ηπείρω Νικοπόλεως. by Σαρικάκης, Θεόδωρος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικά, 1969 . 9 σ.: , Τόμος 22 (1969) 65-73 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Άκτια τα εν Νικοπόλει. by Σαρικάκης, Θεόδωρος Χ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1965 . 18 σ. , Τόμος (1965) 145-162 | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις την ιστορία της Ηπείρου κατά τους χρόνους της ρωμαϊκής κυριαρχίας (167-31π.Χ.) by Σαρικάκης, Θεόδωρος Χ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1967 . 15 σ. , Τόμος (1964), 105-118 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτοι επιγραφαί της εν Ηπείρω Νικοπόλεως / by Σαρικάκης, Θεόδωρος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969 . 9 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 22 (1969) 65-73 24x17 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha