Οι ελληνικοί κώδικες. Μετά των τροποποιούντων αυτούς νεωτέρων νόμων και Β. Διαταγμάτων, οίς προσετέθησαν. Το Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδος. Διόρθωσις των εσφαλμένως μεταφρασμένων διατάξεων αυτών, διάφοροι υπουργικαί εγκύκλιοι και δηλοποιήσεις περί της δικαστικής υπηρεσίας, και Παράρτημα των ευχρηστοτέρων νόμων ή Β. Διαταγμά-των, των περί της Ελλάδος πρωτοκόλλων των τριών Δυνάμεων και απασών των δημοσίων Συνθηκών, μετά γενικού ελέγχου απάσης της νομοθεσία by Ράλλης, Γ. Α. Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1874 . 1064 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνεία του ελληνικού εμπορικού δικαίου by Ράλλης, Γ. Α. Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1849 . 3 τ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1849 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha