Η Κρητική Επανάστασις 1866-1869: Εκθέσεις των εν Κρήτη προξένων της Ελλάδος: by Πρεβελάκης, Ελευθέριος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1967 . 2 τ.: , Τεύχος 1 : Αθήνα, 1967, σ.οβ΄+2χ.α+421. Τεύχος 2 : Αθήνα, 1970, σ.θ΄+3χ.α.+459 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα του βίου μου. by Ψύλλας, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1974 . λη΄+2χ.α.+371 σ.: Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών: by Πρεβελάκης, Ελευθέριος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1975 . 4 τ. , [Στοιχεία τοποχρονολογίας] Τόμ.Α΄, [Υπότιτλος] Μέρος Δεύτερον: F.Ο.32, Φάκελοι 1-34 : 1827-1832. Αθήνα. 1975, σ.8χ.α+611-1089. Τόμ.Β΄: [Υπότιτλος] F.Ο.32, Φάκελοι 35-36 : 1833-1835. Αθήνα. 1979, σ. ιη΄+2χ.α+823. Τόμ.Γ΄: [Υπότιτλος] F.Ο.32, Φάκελοι 57-74 : 1836-1837. Αθήνα. 1987, σ. ιε΄+893. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Κέντρον Ερεύνης της ιστορίας του νεωτέρου ελληνισμού. by Πρεβελάκης, Ελευθέριος Publication: Αθήνα: Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού, 1985 . 102 σ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Correspondence between the Foreign Office and the British Embassy and Consulates in the Ottoman Empire 1820-1833. by Πρεβελάκης, Ελευθέριος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2013 . 2 τ. , To 2o αντίτυπο αποσυρμένο Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Τα Βρεταννικά κοινοβουλευτικά έγγραφα και η νεώτερη ελληνική ιστορία 1801-1960 by Πρεβελάκης, Ελευθέριος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικά, 1960 . 89 σ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
British policy towards the change of dynasty in Greece: by Πρεβελάκης, Ελευθέριος Publication: Αθήνα: Γερτρούδης, Χρήστος & Σια, 1953 . 194 σ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκστρατεία του Ιμπραήμ Πασά εις την Αργολίδα by Πρεβελάκης, Ελευθέριος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1949 . 133 σ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μεγάλη κρητική επανάσταση 1866-1869 by Πρεβελάκης, Ελευθέριος Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης-Μιχαλάς ΟΕ., 1966 . 38 σ.: Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μεταπολιτευτική επανάσταση στην Κρήτη (1895-1896) / by Πρεβελάκης, Ελευθέριος Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 2014 . 350 σ. : 24x17 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha