Η ερμηνεία του αρχαίου σκεπτικισμού από τον Hegel / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 1975 . 31 σ.; , Ανάτυπο από την επετηρίδα "Φιλοσοφία : επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας', τχ.5-6, σ. 277-305 24x17 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Martin Heidegger, ο φιλόσοφος του λόγου και της σιωπής/ by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Νέα Δομή, 1976 . 6 σ.; , Ανάτυπο από "Νέα Δομή : μηνιαία επιθεώρηση των τεχνών, των γραμμάτων, της επιστήμης", τχ.3, σ. 59-64 30x21 εκ.. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το διαλεκτικό και το υπαρξιακό στοιχείο στη φιλοσοφία του Jacob Böhme/ by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1977 . 49 σ.; , Ανάτυπο από "Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης". Τόμος ΙΣΤ', σ. 257-306 24x17 εκ.. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η "θεωρία" της αλήθειας στη φιλοσοφία του Heidegger / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1979 . 33 σ.; , Ανάτυπο από "Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης". Τόμος ΙΗ', σ.347-380 24x17 εκ.. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Kierkegaard et Socrate ou Socrate vu par Kierkegaard / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Χ.τ. : Χ.ε. 1979 . 12 σ.; , Ανάτυπο από "Les Etudes Philosophiques". no.2, σ.151-162 24x17 εκ.. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θεολογία του Αριστοτέλη / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1980 . 47 σ.; , Ανάτυπο από "Αριστοτελικά". σ.113-158 24x17 εκ.. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Plotin et Kierkegaard : tentative d'un rapprochement / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών 1980 . 23 σ.; , Ανάτυπο από "Φιλοσοφία : επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας", σ.363-386 24x17 εκ.. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Une nouvelle approche hermeneutique de la morale des sceptiques / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Bruxelles : Universite de Bruxelles, 1982 . 6 σ.; , Ανάτυπο από "Justifications de l'ethique : XIXe Congres de l'Association des Societes de Philosophie de Langue Francaise", σ.349-353 20x14 εκ.. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Brad Inwood, Ethics and Human Action in Early Stoicism [Βιβλιοκρισία] / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1985 . 6 σ.; , Ανάτυπο από "Ελληνικά : φιλολογικόν ιστορικόν και λαογραφικόν περιοδικόν σύγγραμμα", τόμος 36, σ.380-385 25x18 εκ.. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωργίου Μουρέλου, Θέματα αισθητικής και φιλοσοφίας της τέχνης [Βιβλιοκρισία] / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 1985 . 9 σ.; , Ανάτυπο από "Φιλοσοφία : επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της ελληνικής φιλοσοφίας", τόμος 15-16, σ.514-522 25x18 εκ.. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La modernite de Spinoza : reflexions sur l'interpretation Spinoziste de l'ecriture / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1985 . 31 σ.; , Ανάτυπο από "Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής", τόμος Α, σ.193-222 25x18 εκ.. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θεμελίωση της φιλοσοφικής ερμηνευτικής / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, 1986 . 23 σ.; , Ανάτυπο από "Πρακτικά της Α' Φιλοσοφικής Ημερίδας της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, Οκτώβρης 1985", σ.14-36 25x18 εκ.. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης όπως φιλοσόφησε πάνω στον αγώνα του '21 : πανηγυρικός λόγος / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1987 . 28 σ.; , Πανηγυρικός λόγος στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στις 23-3-1987 για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 25x18 εκ.. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Intentionnalite et avenir : essai d'un discours onto-teleologique/ by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Paris : Librairie Philosophique J.Vrin, 1987 . 3 σ.; , Ανάτυπο από το "L'Avenir : actes du XXIe congres de l'association des societes de philosophie de langue francaise, Athenes, 1986", σ.323-325 25x18 εκ.. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Experience and causal explanation in medical empiricism / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονικη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1988 . 20 σ.; , Ανάτυπο από το "Philosophical inquiry : international quarterly", σ.37-57 21x14 εκ.. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'époché ou la conquete du phénomene : réflexions sur une confrontation possible de l'époché de Husserl et de l'époché des sceptiques grecs / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Berlin : Walter de Gruyter, 1988 . 17 σ.; , Ανάτυπο από το "Kant-Studien", vol.79,no.2, σ.218-235 24x17 εκ.. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορία του "Ευρωπαϊκού πνεύματος" και η φιλοσοφική της θεμελίωση / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Γιαλλελής, 1988 . 23 σ.; , Ανάτυπο από "Μνήμη Παναγιώτη Κανελλόπουλου / Π.Τζαμαλίκος", σ.67-90 Διατίθεται φωτοτυπημένο αντίτυπο 25x18 εκ.. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αριστοτελική οντολογία και θεμελιώθης οντολογία / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1989 . 13 σ.; , Ανάτυπο από "Η Αριστοτελική σκέψη : πρακτικά του δευτέρου Πανελληνίου Συμποσίου, Κασσάνδρα Χαλκιδικής, 16-18 Οκτωβρίου 1987", σ.43-56 Διατίθεται φωτοτυπημένο αντίτυπο 21x14 εκ.. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Experience and causal explanation in medical empiricism / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1990 . 16 σ.; , Ανάτυπο από "Greek Studies in the Philosophy and history of Science / edited by Pantelis Nicolacopoulos", σ.91-107 Διατίθεται φωτοτυπημένο αντίτυπο 21x14 εκ.. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Phenomenology and teleology : Husserl and Fichte / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1991 . 17 σ.; , Ανάτυπο από "Analecta Husserliana", vol. XXXIV, σ.409-426 21x14 εκ.. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha