Η έννοια του υπερβατικού στη φαινομενολογία του Husserl. by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1971 . 144 σ. , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Reflexions sur le fondement du rapport entre l'A priori et l'Eidos dans la phenomenologie de Husserl / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Berlin : Walter de Gruyter, 1974 . 18 σ.; , Ανάτυπο από "Kant-Studien", Τόμ.65, τχ.2, σ.481-491 24x17 εκ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'époché ou la conquete du phénomene : réflexions sur une confrontation possible de l'époché de Husserl et de l'époché des sceptiques grecs / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Berlin : Walter de Gruyter, 1988 . 17 σ.; , Ανάτυπο από το "Kant-Studien", vol.79,no.2, σ.218-235 24x17 εκ.. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Phenomenology and teleology : Husserl and Fichte / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1991 . 17 σ.; , Ανάτυπο από "Analecta Husserliana", vol. XXXIV, σ.409-426 21x14 εκ.. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Fichte et Husserl : a la recherche de l'intentionnalité / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Amsterdam : Rodopi B.V., 1990 . 13 σ.; , Ανάτυπο από "Fichte-Studien", Band 1, σ.153-166 24x18 εκ.. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Fichte et Husserl : une lecture parallele / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Amsterdam : Rodopi B.V., 1997 . 11 σ.; , Ανάτυπο από "Fichte-Studien", Band 13, σ.65-76 24x18 εκ.. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Du formel au transcendental : remarques sur l'itinéraire de Husserl et de Fichte / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Amsterdam : Rodopi B.V., 1999 . 11 σ.; , Ανάτυπο από "Fichte-Studien", Band 15, σ.71-82 24x18 εκ.. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha