Σκέψεις γύρω από τις προοπτικές ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης ως πνευματικού κέντρου. by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2005 . 8 σ. , Τόμος "Η Θεσσαλονίκη και ο ευρύτερος χώρος", σ. 193-200 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία Μακεδονία: by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη: Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, 1994 . 8 σ. , Τόμος Η Δυτική Μακεδονία στην ιστορική της συνέχεια: Πρακτ. 3ου... συνεδρίου, σ.71-78 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτισμικά στοιχεία στην αρχαία Βισαλτία / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Νιγρίτα : Δήμος ΝΙγρίτας, 1995 . 8 σ.; , Ανάτυπο από "Η Νιγρίτα-η Βισαλτία διά μέσου της ιστορίας: Πρακτικά Β΄ Επιστημονικού Συμποσίου, Νιγρίτα 17-20 Οκτωβρίου 1996", σ.35-43 24x18 εκ.. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκέψεις γύρω από μία φιλοσοφία του πολιτισμού σήμερα / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Εταιρεία Αριστοτελικών Μελετών "Το λύκειον", 2005 . 9 σ.; , Φωτοτυπία από "Φιλοσοφία της ιστορίας και του πολιτισμού : Δ' Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (17-18 Οκτωβρίου 2002)", σ.208-217. Διατίθεται σε φωτοτυπία 24x18 εκ.. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'impact de l'Heritage Grec sur la Francophonie / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Sibui : Organisation Internationale de la Francophonie, 2007 . 5 σ.; , Άρθρο από το Συνέδριο "Sibiu Francophone, 8-11 Novembre 2007" 28x22 εκ.. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Resurrection de Pella (Capitale d'Alexandre) / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Paris : Associations Culturalles Feminines, 1968 . 3 σ.; , Άρθρο από το "Expression", no.9 (1968), σ.10-12 28x22 εκ.. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha