Η έννοια και η σημασία της μεταφυσικής στον Αριστοτέλη / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Χαλκιδική : Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 2004 . 9 σ.; , Ανάτυπο από "Ο Αριστοτέλης και η σύγχρονη εποχή : πρακτικά του έκτου Πανελληνίου Συνεδρίου (Ιερισσός, 19-21 Οκτωβρίου 2001)", σ.299-308 24x18 εκ.. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το βλέμμα του Ν. Ματσούκα στην φιλοσοφία / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Ιερά Μονή Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, 2004 . 7 σ.; , Φωτοτυπία από το : "Τιμητική ημερίδα αφιερωμένη στον καθηγητή Νίκο Ματσούκα", σ.115-121 24x18 εκ.. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Aux sources de l' idéalisme allemand : dialectique et existence chez Jakob Boehme / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Frankfurt : Ontos Verlag, 2004 . 20 σ.; , Φωτοτυπία από "Généalogie de la pensée moderne"", σ.203-213. Διατίθεται σε φωτοτυπία 21x14 εκ.. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Vers une esthétique philosophique du silence / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 2005 . 9 σ.; , Ανάτυπο από "Φιλοσοφία : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας", σ.11-20. 24x17 εκ.. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απολογία Σωκράτους και υπέρ Παλαμήδους απολογία : by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 2005 . 8 σ.; , Φωτοτυπία από το βιβλίο "Σωκράτης 2400 χρόνια από το θάνατό του : Πρακτικά Συμποσίου, Αθήνα-Δελφοί, 13-21 Ιουλίου 2001", σ.27-35. 24x17 εκ.. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκέψεις γύρω από μία φιλοσοφία του πολιτισμού σήμερα / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Εταιρεία Αριστοτελικών Μελετών "Το λύκειον", 2005 . 9 σ.; , Φωτοτυπία από "Φιλοσοφία της ιστορίας και του πολιτισμού : Δ' Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (17-18 Οκτωβρίου 2002)", σ.208-217. Διατίθεται σε φωτοτυπία 24x18 εκ.. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La philosophie en tant que medicine de l'ame / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Hildesheim : Georg Olms Verlag, 2005 . 11 σ.; , Ανάτυπο από "Cosmos et psyche / Eugenie Vegleris", σ.331-342 24x16 εκ.. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η έννοια της ερμηνείας : ιστορικές καταβολές και φιλοσοφικοί προβληματισμοί / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ύψιλον, 2005 . 14 σ.; , Φωτοτυπία από "Η ερμηνεία στην ψυχιατρική και την ψυχοθεραπεία", σ.13-27. Διατίθεται σε φωτοτυπία 21x14 εκ.. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ναΐφ ζωγραφική και παιδιά / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, 2006 . 3 σ.; , Φωτοτυπία από "Παιδική τέχνη, σύγχρονη τέχνη : Πρακτικά του 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου", σ. 55-57 Διατίθεται σε φωτοτυπία 24x18 εκ.. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ερμηνεία του Heidegger της Αριστοτελικής έννοιας της φύσης (Φυσικής Ακροάσεως Β' 1) / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 2006 . 13 σ.; , Ανάτυπο από "Vita contemplativa = Βίος θεωρητικός", σ.419-432 24x18 εκ.. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τέχνη και φιλοσοφία : γύρω από τη συνάντηση της Brucke με τον Nietzsche / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αριτεκτόνων, 2007 . 7 σ.; , Φωτοτυπία από "Πορεία : τιμητικός τόμος στον καθηγητή Διονύση Α.Ζήβα", σ.131-138. Διατίθεται σε φωτοτυπία 24x18 εκ.. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Are ethical values declining? / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Yerevan : International Academy for Philosophy, 2007 . 17 σ.; , Φωτοτυπία από "News and Views N15 (June 2007)", σ.52-69 Διατίθεται σε φωτοτυπία 24x18 εκ.. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κρίση της φιλοσοφίας / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Οι Εκδόσεις των Φίλων, 2007 . 4 σ.; , Φωτοτυπία από "Ευθύνη", τχ.431, σ.523-526. Διατίθεται σε φωτοτυπία 24x18 εκ.. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πυρρώνειες υποτυπώσεις [πρόλογος] / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ζήτρος, 2007 . 14 σ.; , Φωτοτυπία από "Πυρρώνειες υποτυπώσεις / Σεξτος ο Εμπειρικός" σ.11-25. Διατίθεται σε φωτοτυπία 24x18 εκ.. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πλάτων : Σοφιστής [πρόλογος] / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ζήτρος, 2008 . 20 σ.; , Φωτοτυπία από "Πλάτων :Σοφιστής " σ.9-29. Διατίθεται σε φωτοτυπία 24x18 εκ.. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χριστιανισμός και δημοκρατία / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Οι Εκδόσεις των Φίλων, 2008 . 4 σ.; , Φωτοτυπία από "Ευθύνη ", τχ.438, σ.278-282 Διατίθεται σε φωτοτυπία 24x18 εκ.. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πλάτων : Γοργίας [πρόλογος] / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ζήτρος, 2008 . 11 σ.; , Φωτοτυπία από "Πλάτων : Γοργίας / Ηλία Βαβούρα", σ.11-22 Διατίθεται σε φωτοτυπία 24x18 εκ.. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντίνος Τσάτσος : η πλατωνική θεωρία της ιδέας / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Νέα Εστία, 1997 . 9 σ.; , Φωτοτυπία από "Νέα Εστία : αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Τσάτσο", σ.112-121 Διατίθεται σε φωτοτυπία 24x18 εκ.. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Spatialité et temporalité de la noese / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Paris : Librairie J.Vrin, 1988 . 4 σ.; , Φωτοτυπία από "L'espace et le temps : Actes du XXIIe Congres de l'Association des Sociétés de Philosophie de Langue Francaise (Dijon, 29-31 Aout 1988", σ.319-323 Διατίθεται σε φωτοτυπία 24x18 εκ.. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le rationalisme des sceptiques Grecs / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Paris : Χ.ε., 1994 . 12 σ.; , Ανάτυπο, σ. 239-251 24x18 εκ.. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha