Το υπερβατικό ως έννοια / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Παπαζήσης, 1991 . 18 σ.; , Ανάτυπο από "Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο", σ. 27-45 21x14 εκ.. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πολιτικός άνδρας στον Αριστοτέλη : πανηγυρικός που εκφωνήθηκε την 28η Οκτωβρίου 1991 για την εθνική επέτειο / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1991 . 36 σ.; 24x18 εκ.. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Ο προορισμός του διανοούμενου" (1794) : ένα κείμενο του J.G.Fichte / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 1992 . 27 σ.; , Ανάτυπο από "Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Βαβούσκο", τόμος.Ε', σ.81-106 24x18 εκ.. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Σωκράτης όπως τον είδε ο Kierkegaard / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1992 . 14 σ.; , Ανάτυπο από "Τιμητικό τόμο καθηγητού Ι.Καλογήρου / Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής. Τμήμα Ποιμαντικής", σ. 315-329 24x18 εκ.. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Σωκράτης ως αίνιγμα / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Διεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού, 1992 . 10 σ.; , Ανάτυπο από "Η φιλοσοφία του Σωκράτη", σ. 194-203 Διατίθεται σε φωτοτυπημένο αντίτυπο 21x14 εκ.. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τραγικότητα και προσωκρατική σκέψη : μια ερμηνεία / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη, 1993 . 22 σ.; , Ανάτυπο από "Μακεδονικόν Αριστείον Ιακώβου, Αρχιεπισκόπου Αμερικής", σ. 11-33 Διατίθεται σε φωτοτυπημένο αντίτυπο 21x14 εκ.. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
George Michaelidis-Nouaros, An essay on the philosophy of history and another two on the social philosophy of the ancient Greeks. (Socrates, Thrasymachus, Plato, Aristotle [Βιβλιοκρισία] / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1993 . 6 σ.; , Ανάτυπο από "Ελληνικά : φιλολογικόν ιστορικόν και λαογραφικόν περιοδικόν σύγγραμμα", τόμος 43, σ.427-432 25x18 εκ.. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μερικές σκέψεις γύρω από τον ρόλο της φιλοσοφίας / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, 1994 . 10 σ.; , Ανάτυπο από "Η φιλοσοφία στα Βαλκάνια σήμερα / επιμέλεια Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου", σ.301-310 21x14 εκ.. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτισμικά στοιχεία στην αρχαία Βισαλτία / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Νιγρίτα : Δήμος ΝΙγρίτας, 1995 . 8 σ.; , Ανάτυπο από "Η Νιγρίτα-η Βισαλτία διά μέσου της ιστορίας: Πρακτικά Β΄ Επιστημονικού Συμποσίου, Νιγρίτα 17-20 Οκτωβρίου 1996", σ.35-43 24x18 εκ.. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρητορική και φιλοσοφία : το μάθημα του Γοργία [ομιλία] / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 1995 . 20 σ.; , Επίσημος υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας κυρίας Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά 24x18 εκ.. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La question de la nature et de l'ontologie fondamentale / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Geneve: Sociétés de philosophie de langue Francaise, 1996 . 4 σ.; , Ανάτυπο από "La Nature : themes philosophiques, themes d' Actualite", σ.611-614 24x18 εκ.. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι μεταφυσικές προϋποθέσεις της Αριστοτελικής ηθικής / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Εταιρεία Αριστοτελικών Μελετών, 1996 . 16 σ.; , Ανάτυπο από "Η Αριστοτελική ηθική και οι επιδράσεις της : Α' Διεθνές Συνέδριο Αριστοτελικής Φιλοσοφίας", σ.268-284 24x18 εκ.. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Remarques sur le concept de la vertu dans la métaphysique des Moeurs / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Union Scientifique Franco-Hellenique, 1997 . 7 σ.; , Ανάτυπο από "Droit et vertu chez Kant : Actes du IIIe Congres de la Societe Internationale d'etudes Kantiennes de langue Francaise, Athens, 14-17 Mai 1997", σ.120-126 24x18 εκ.. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Nietzsche και Αριστοτέλης : γύρω από την γέννηση της τραγωδίας και την ποιητική / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Ζήτρος, 1997 . 37 σ.; , Φωτοτυπία από "Ο Νίτσε και οι Έλληνες /εποπτεία Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά", σ.97-134 24x18 εκ.. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σέξτος και Descartes : το επιχείρημα της αγχινουστέρας διανοίας και του κακού δαίμονα / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Ρόδος : Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, 1997 . 23 σ.; , Ανάτυπο από "Φιλερημου αγάπησις : τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Αγαπητό Γ. Τσοπανάκη", σ.467-490 24x18 εκ.. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Herméneutique et nihilisme / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 1999 . 25 σ.; , Ανάτυπο από "Φιλοσοφία : επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας", τόμος 29 (1999), σ.116-131 24x18 εκ.. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιάμβλιχος : περί του Πυθαγορικού βίου [πρόλογος] / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Ζήτρος, 2001 . 23 σ.; , Πρόλογος από το "Ιάμβλιχος : περί του Πυθαγορικού βίου", σ.8-31 Διατίθεται σε φωτοτυπία 21x14 εκ.. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογική και μεταφυσική στον Αριστοτέλη : επαναφορά ενός ερωτήματος / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Νάουσα : Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανισμός Νάουσας, 2002 . 34 σ.; , Ανάτυπο από "Ο Αριστοτέλης σήμερα : Διεθνές Συνέδριο, Μίεζα-Νάουσα, 20-23 Σεπτεμβρίου 2001", σ.231-265 24x18 εκ.. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φθορά και σωτηρία της Δημοκρατίας / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Ελληνικό Παρατηρητήριο, 2003 . 5 σ.; , Φωτοτυπία από "Ομάδα 21. Ελληνικό Παρατηρητήριο", τχ.10, σ.3-7 Διατίθεται σε φωτοτυπία 30x21 εκ.. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρητορική και ποιητική στον Γοργία / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Εταιρεία Αριστοτελικών Μελετών, 2003 . 26 σ.; , Φωτοτυπία από "Περί ποιητικής και ρητορικής τέχνης κατ' Αριστοτέλη : Δ' Διεθνές Συνέδριο Αριστοτελικής Φιλοσοφίας, 7-9 Δεκεμβρίου 2001", σ.279-305 Διατίθεται σε φωτοτυπία 21x14 εκ.. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha