Ρητορική και ποιητική στον Γοργία. by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2010 . 25 σ. , Τόμος "Στα ίχνη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων", σ. 79-104 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Απολογία Σωκράτους και υπέρ Παλαμήδους απολογία". Ερμηνευτική προσέγγιση. by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2010 . 16 σ. , Τόμος "Στα ίχνη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων", σ. 105-121 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Σωκράτης όπως τον είδε ο Kiergegaard. by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2010 . 18 σ. , Τόμος "Στα ίχνη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων", σ. 121-138 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πλατωνική φιλοσοφική ασκητική: by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2010 . 18 σ. , Τόμος "Στα ίχνη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων", σ. 121-138 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο "Σοφιστής" του Πλάτωνος. by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2010 . 14 σ. , Τόμος "Στα ίχνη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων", σ. 149-162 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογική και μεταφυσική στον Αριστοτέλη. Επαναφορά ενός ερωτήματος. by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2010 . 20 σ. , Τόμος "Στα ίχνη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων", σ. 163-182 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι μεταφυσικές προϋποθέσεις της αριστοτελικής ηθικής. by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2010 . 18 σ. , Τόμος "Στα ίχνη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων", σ. 183-200 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ερμηνεία του Heideger περί της αριστοτελικής έννοιας της φύσης (Φυσικής ακροάσεως Β΄ 1). by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2010 . 14 σ. , Τόμος "Στα ίχνη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων", σ. 201-215 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θεμελίωση του αρχαίου σκεπτικισμού : by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2008 . 22 σ. , Ανάτυπο εκ των "Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών", τ.83, Γ΄(2008) 107-128. Δημοσιεύτηκε επίσης στον τόμο: "Στα ίχνη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων". Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 2010, σ. 215-236. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πλωτίνος και Kierkegaard. by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2010 . 28 σ. , Τόμος "Στα ίχνη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων", σ. 237-264 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η φιλοσοφία ως ιατρική της ψυχής: by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2010 . 16 σ. , Τόμος "Στα ίχνη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων", σ. 265-280 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογική και μεταφυσική στον Αριστοτέλη: by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Νάουσα: Δήμος Ναούσης, 2002 . 21 σ. , Τόμος Διεθνές συνέδριο : ο Αριστοτέλης σήμερα, σσ. 229-250 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Logic and metaphysics in Aristotle: by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Νάουσα: Δήμος Ναούσης, 2002 . 16 σ. , Τόμος Διεθνές συνέδριο : ο Αριστοτέλης σήμερα, σσ. 251-266 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δικαιοσύνη στον Αριστοτέλη by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2011 , Τόμος Ελληνικό και Διεθνές Αλμανάκ 1984-2009, σσ. 247-250 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η 25η Μαρτίου και ο πατριωτισμός των Ελλήνων: by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2005 . 24 σ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σωτηρία και φθορά της δημοκρατίας : by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2014 . 29 σ.: 24x17 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κοινωνιολογική σκέψη του Gurvitch / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πολυτεχνική Σχολή, 1971 . 35 σ.; , Διατίθεται σε φωτοτυπία 30x21 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Sextus et Descartes : l'argument de l'entendement le plus vif / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Vrin : Ousia, 1972 . 12 σ.; , Διατίθεται σε φωτοτυπία Ανάτυπο από "Αλλ' ευ μοι κατάλεξον... /M. Broze" σ.481-491 30x21 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Reflexions sur le fondement du rapport entre l'A priori et l'Eidos dans la phenomenologie de Husserl / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Berlin : Walter de Gruyter, 1974 . 18 σ.; , Ανάτυπο από "Kant-Studien", Τόμ.65, τχ.2, σ.481-491 24x17 εκ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή στην αρχαία φιλοσοφία / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Φιλοσοφική Σχολή, 1975 . 47 σ.; , Παραδόσεις μαθημάτων 24x17 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha