Ομιλία λήξης [1ο Μεσογειακό Συνέδριο : Η αισθητική στην αρχή της τρίτης χιλιετίας] / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2001 . 11 σ.; , Ανάτυπο από "Χρονικά Αισθητικής", τόμος 41Β, σ.789-799 24x18 εκ.. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Neo-traditionalism : a new trend in aesthetics ? / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2002 . 7 σ.; , Ανάτυπο από "Χρονικά Αισθητικής", τόμος 42, σ.9-15 24x18 εκ.. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Grèce de Holderlin : une vision poétique / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2010 . 10 σ.; , Ανάτυπο από "Χρονικά Αισθητικής", τόμος 46 (2010-12) 181-190. 24x18 εκ.. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επιστήμη του Θεού : ο μεγάλος άγνωστος της φιλοσοφίας / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Χ.τ. : Χ.ε., 1999 . 4 σ.; , Άρθρο από το περιοδικό "Άβατον", τχ.3, σ.86-89 Το άρθο διατίθεται σε φωτοτυπία 30x24 εκ.. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Heidegger, ερμηνευτής του Nietzsche : ο ευρωπαϊκός μηδενισμός / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Παπαζήσης, 1992 . 16 σ.; , Άρθρο από "Νέα Κοινωνιολογία : Κοινωνιολογική Επιθεώρηση της Νέας Ελλάδας", τχ.14, σ.37-52 Το άρθρο διατίθεται σε φωτοτυπία 30x24 εκ.. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μοσχόπολη : το κέντρο του βλαχόφωνου ελληνισμού / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Λάκης Ιωαννίδης, 1997 . 2 σ.; , Άρθρο από "Νέες ιδέες", τχ.7, σ.27-28 Το άρθρο διατίθεται σε φωτοτυπία 30x24 εκ.. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιου Μητσόπουλου, Τοπική-Νέα Ρητορική και Επιστήμη του Δικαίου [Βιβλιοκρισία] / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2010 . 3 σ.; , Φωτοτυπία από "Ελληνικά : φιλολογικό ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα",τόμος 60, τχ.1, σ.268-270 Διατίθεται σε φωτοτυπία 24x17 εκ.. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκείνοι που έφυγαν : Γιώργος Μουρέλος (1912-1994) / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, 1994 . 4 σ.; , Φωτοτυπία από "Χρονικά αισθητικής",τόμος 33, σ.237-240 Διατίθεται σε φωτοτυπία 24x17 εκ.. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί του Πυθαγορικού βίου / by Ιάμβλιχος Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2001 . 551 σ. : 19x13 εκ. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευάγγελου Μουτσόπουλου, Οι αισθητικές κατηγορίες : εισαγωγή σε μιαν αξιολόγηση του αισθητικού αντικειμένου [Βιβλιοκρισία] / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1999 . 5 σ.; , Ανάτυπο από "Χρονικά Αισθητικής", τόμος 39, σ.209-213 24x18 εκ.. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευάγγελου Μουτσόπουλου, Poiésis et techne idées pour une philosophie de l'art [Βιβλιοκρισία] / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1999 . 3 σ.; , Ανάτυπο από "Χρονικά Αισθητικής", τόμος 39, σ.214-216 24x18 εκ.. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θεολογία του Αριστοτέλη: Το βιβλίο Λ΄ των "Μετά τα φυσικά" / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2015 . 835 σ. , Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Why women fight for their rights / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Unesco Centre for Women and Peace in the Balkan Countries, 1995 . 2 σ.; 28x22 εκ.. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'impact de l'Heritage Grec sur la Francophonie / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Sibui : Organisation Internationale de la Francophonie, 2007 . 5 σ.; , Άρθρο από το Συνέδριο "Sibiu Francophone, 8-11 Novembre 2007" 28x22 εκ.. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Resurrection de Pella (Capitale d'Alexandre) / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Paris : Associations Culturalles Feminines, 1968 . 3 σ.; , Άρθρο από το "Expression", no.9 (1968), σ.10-12 28x22 εκ.. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία Βισαλτία : ο Αντιφάνης ο Βεργαίος και η ιστορία των παγωμένων λέξεων / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2015 . 12 σ. , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τ.65 (2015) 19-31 Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερατώ Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Η λογοτεχνία της Μακεδονίας από την άλωση της Θεσσαλονίκης (1430) έως το 1980 [Βιβλιοκρισία] / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2015 . 1 σ.; , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 40 (2013-14) 329 Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερατώ Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Η ιστορική αλήθεια για τα Σκόπια [Βιβλιοκρισία] / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2015 . 1 σ.; , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 40 (2013-14) 330 Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εις μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελή, έκδοσις της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής [Βιβλιοκρισία] / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ελληνική Εταιρεία Αισθητικής, 1972 . 3 σ.; , Ανάτυπο από "Annales d’Esthetique", τ. 11-12(1972-73),165-167 22x18 εκ.. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L' art peut-il mourir? / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Bucarest : Academiei Repuplicii Socialiste România, 1976 . 4 σ. ; , Actes du VIIe Congres International d' Esthetique, Bucarest, 28 Aout-2 Septembre 1972, σ. 365-368. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha