Το φιλοσοφικό έργο του Τάσου Αρβανιτάκη / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Χ.ε., 2010 . 16 σ.; , Φωτοτυπία από "Τάσος Φαλκος-Αρβανιτάκης : πενήντα χρόνια δημιουργίας", σ.402-418 Διατίθεται σε φωτοτυπία 24x18 εκ.. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αισθητική θέαση του κόσμου στους Έλληνες και το ευρωπαϊκό πνεύμα / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 2011 . 8 σ.; , Ανάτυπο από "Ελληνισμός και Ευρώπη : διαχρονική θεώρηση", σ.147-155 24x18 εκ.. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Quelques reflexions sur le non-finito by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Amsterdam : Χ.ε., 1964 . 3 σ.; , Ανάτυπο από "Actes du Cinquieme Congres International d'Esthetique", σ.260-262 24x18 εκ.. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Remarques sur le transcendant formel chez Kant / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Χρονικά Αισθητικής, 1970 . 39 σ.; , Ανάτυπο από "Χρονικά Αισθητικής", τόμος 9-10, σ.77-112 24x18 εκ.. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεθαίνει η τέχνη; / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Χρονικά Αισθητικής, 1970 . 5 σ.; , Ανάτυπο από "Χρονικά Αισθητικής", τόμος 11-12, σ.118-122 24x18 εκ.. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'art peut-il mourir ? / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Bucarest : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1976 . 3 σ.; , Ανάτυπο από "Actes du VIIe Congres International d'Estetique, 28 Aout-2 Septembre 1972", σ.365-367 24x18 εκ.. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'univers esthetique de Jacob Bohme / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1976 . 32 σ.; , Ανάτυπο από "Χρονικά Αισθητικής", τόμος 15-16, σ.101-133 24x18 εκ.. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οντολογική θεμελίωση της τέχνης κατά τον Heidegger / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1978 . 23 σ.; , Ανάτυπο από "Χρονικά Αισθητικής", τόμος 17-18, σ.63-85 24x18 εκ.. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Art et creativité / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1980 . 3 σ.; , Ανάτυπο από "Χρονικά Αισθητικής", τόμος 19-20, σ.76-78 24x18 εκ.. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'herméneutique de Heidegger / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1982 . 36 σ.; , Ανάτυπο από "Χρονικά Αισθητικής", τόμος 21-22, σ.48-84 24x18 εκ.. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωργίου Μουρέλου, Bouzianis ou a la recherche de l'humain [Βιβλιοκρισία] / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1984 . 9 σ.; , Ανάτυπο από "Χρονικά Αισθητικής", τόμος 23-24, σ.165-173 24x18 εκ.. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ερμηνεία ως φιλοσοφικό πρόβλημα / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1986 . 20 σ.; , Ανάτυπο από "Χρονικά Αισθητικής", τόμος 25-26, σ.97-117. 24x18 εκ.. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ε.Μουτσόπουλου, Η αισθητική του Johannes Brahms : φαινομενολογική εισαγωγή στη φιλοσοφία της μουσικής [Βιβλιοκρισία] / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1988 . 5 σ.; , Ανάτυπο από "Χρονικά Αισθητικής", τόμος 27-28, σ.217-222 24x18 εκ.. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La modernité en tant qu'esthétique : le point de vue du philosophe / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994 . 4 σ.; , Ανάτυπο από "Χρονικά Αισθητικής", τόμος 33, σ.199-203 24x18 εκ.. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Nietzsche and Aristotle : tragedy as an aesthetic phenomenon / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1995 . 17 σ.; , Ανάτυπο από "Χρονικά Αισθητικής", τόμος 34, σ.55-71 24x18 εκ.. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Nietzsche και Αριστοτέλης : το τραγικό ως αισθητικό φαινόμενο / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1995 . 17 σ.; , Ανάτυπο από "Χρονικά Αισθητικής", τόμος 35, σ.65-81 24x18 εκ.. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Tradition and bildung : a response to Richard Woodfield / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1996 . 8 σ.; , Ανάτυπο από "Χρονικά Αισθητικής", τόμος 36, σ.95-102 24x18 εκ.. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αμφισβήτηση στην τέχνη και τα όριά της / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1997 . 9 σ.; , Ανάτυπο από "Χρονικά Αισθητικής", τόμος 37-38, σ.47-55 24x18 εκ.. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκέψεις γύρω από το ερώτημα για την τέχνη σήμερα / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2000 . 8 σ.; , Ανάτυπο από "Χρονικά Αισθητικής", τόμος 39-40, σ.27-35 24x18 εκ.. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τέχνη θα θυσιαστεί ; / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2001 . 7 σ.; , Ανάτυπο από "Χρονικά Αισθητικής", τόμος 41Α, σ.35-41 24x18 εκ.. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha