Γεώργιος Λασσάνης: by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1977 . 18 σ. , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα έγγραφα του Αρχείου του Βατικανού αναφερόμενα στα επαναστατικά κινήματα του Διονυσίου του "Σκυλοσόφου". by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1968 . 17 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννης Καποδίστριας: by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1977 . 22 σ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγώνες των Ηπειρωτών για την ελευθερία κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1979 . 21 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή του υπόδουλου Ηπειρωτικού Ελληνισμού στην απελευθέρωση της πατρίδας του (λόγος πανηγυρικός) by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1979 . 21 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απόστολου Βακαλόπουλου, "Πηγές της ιστορίας του νέου ελληνισμού", τόμ.1 (1204-1669), Θεσσαλονίκη 1965. by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικά, 1968 . 3 σ. , Τόμος ΚΑ (1968) 436-438 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Έγγραφα του Αρχείου Καποδίστρια αναφερόμενα στην ιστορία του Αγίου Όρους κατά την Επανάσταση του 1821 / by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1970 . 39 σ.: , Τόμος 10 (1970) 152-190 | Στις σ.189-190 περίληψη στα γαλλικά. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ένα στιχούργημα για το Αρβανιτοχώρι (Αρμπανάσι) του Μεγάλου Τιρνόβου της Βουλγαρίας / by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1976 . 11 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΣΤ΄ (1976) 13-23 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικά έγγραφα από το ιστορικό αρχείο της Ραγκούζας (Dubrovnik) / by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 18 σ. , Τόμος:"Μακεδονικά", ΙΖ΄ (1977) 298-314. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Écoles et associations grecques dans la Macédoine du Nord durant le dernier siècle de la domination turque. by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1962 . 46 σ.+(4) εικ.: , Τόμος 3 (1962) 397-442 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια ανέκδοτη έκθεση του Δημητρίου Μ. Σαρρού για την εκπαίδευση στον Καζά Κατερίνης κατά το 1906. / by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1976 . 12 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΣΤ (1976) 1-12 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η κατάσταση της παιδείας το 1906 στην ύπαιθρο του Καζά Θεσσαλονίκης : by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1975 . 33 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΕ΄ (1975) 114-146 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικά σύμμεικτα : μια "ενθύμηση" του 1784 από τη Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους / by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1965 . 22 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΣΤ' (1964) 152-172 | 1. Μια "ενθύμηση" του 1784 από τη Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους. Σχετικά με την περίθαλψη των προσφύγων κατά την Επανάσταση του 1821. Προσπάθειες Μακεδόνων οπλαρχηγών για την αναζωπύρωση του επαναστατικού αγώνα στη Μακεδονία (1827-1828) Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το "Σχέδιον Γενικόν" της Φιλικής Εταιρείας και οι επαφές με τους Σέρβους / by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 15 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 17 (1977) 40-54 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα σκλαβωμένο Ελληνόπουλο από το Μεσολόγγι: by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Ιωάννινα: Δωδώνη, 1972 . 18 σ. , Τόμος Α (1972) 47-62 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο φιλικός Δημήτριος Ίπατρος : συμβολή στην ιστορία της δράσης των αποστόλων της φιλικής εταιρείας / by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1958 . 16 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 16 (1958-59) 149-165 24x17 εκ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οργάνωση του στρατού της δυτικής Στερεάς Ελλάδας επί Καποδίστρια / by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964 . 25 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 18 (1964) 144-169 24x17 εκ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μιχαήλ Θ. Λάσκαρις [Νεκρολογία] / by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1966 . 3 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 19, τχ.1 (1966) 187-189 24x17 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το έργο της φιλικής εταιρείας στην Ήπειρο / by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Ιωάννινα : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1970 . 30 σ. ; Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μιχαήλ Θ. Λάσκαρις (1903-1965) : ο επιστήμων και Πανεπιστημιακός δάσκαλος / by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1968 . 14 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Κερκυραικά Χρονικά", τ.14(1968) Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha