Συμβολή στην ιστορία της ελληνικής κοινότητος του Σεμλίνου / by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 8 σ.: , Ανάτυπο από "Μακεδονικά", τόμος ΙΑ΄ (1971) 29-36 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Serbian epitaphs of Greeks form Belgrade (XIXth-XXth century). by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 10+(5) σ.: , Τόμος 21,1 (1980) 117-126 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Greeks and the Serbs as an integrated society in Zemun during the eighteenth century. by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1983 . 16 σ. , Τόμος 24/2 (1983) 565-580 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Σέρβος ιστορικός Ντούσαν Πάντελιτς και το έργο του για τον Ρήγα Βελεστινλή by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2004 . 10 σ. , Τόμος ΚΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, σσ. 245-252 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Da Li je Konstantin Laskaris bio bizantijski car? by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Beograd: Zbornik Radova Vizantinolosnog Instituta, 1968 . 6 σ. , Τόμος 9 (1966) 217-222 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τινές οι δεσμοί συγγένειας του Γεώργιου Βρανκοβιτς (Brankovic) προς τον οίκον των Παλαιολόγων; by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1964 . 3 σ. , Τόμος ΛΓ' (1964) 140-142 Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πρωτοστρατόρισσα Καντακουζηνή by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Βυζαντινά: Επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, 1969 . 5 σ. , Τόμος Α' (1969) 161-165 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας μεγάλος Μακεδόνας απόδημος: Ευφρόνιος Ραφαήλ Παπαγιαννούσης-Πόποβιτς / by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 25 σ.: , Τόμος "Πνευματικοί άνδρες της Μακεδονίας κατά την τουρκοκρατία" 109-133 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Die Spirtas: by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1975 . 10 σ.: , Τόμος 16 (1975) 116-125 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Anepitaph of the Spirtas family in the Yugoslav town of Zemun by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1975 . 3 σ. , Τόμος 16 (1975) 23-25 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The marriage-arrangement between Constantine ΧΙ Palaeologus and the Serbian Mara (1451) by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1965 . 8 σ. , Τόμος 6 (1965) 131-138 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ήταν η Ειρήνη Καντακουζηνή μητέρα της Σερβίδας Πριγκήπισσας Μάρας; / by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1966 . 6 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.19 (1966) 113-115 Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ειδήσεις του ιστορικού Κριτόβουλου για τη βυζαντινή πριγκίπισσα Ελένη Παλαιολογίνα-Brankovic και η αξιοπιστία τους by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικά, 1968 . 8 σ. , Τόμος 21 (1968) 164-168 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dimitrios Darvaris: by Λουκίδου-Μαυρίδου, Δέσποινα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1978 . 15 σ.: , Τόμος Συμπόσιο : Πνευματικές και πολιτιστικές σχέσεις Ελλήνων και Βουλγάρων...σσ. 211 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'historien byzantin Doukas et les Serbes by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Cyrillomethodianum: Recherches sur l΄histoire des relations Helléno-Slaves, 1971 . 7 σ. , Τόμος Ι (1971) 113-120 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les imformations apportées par Georges Sphrantzes sur le role du despote Serbe, Djuradi Brankovic, dans les relations Hongro-Turques, durnt les années 1451-1452 by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Cyrillomethodianum: Recherches sur l΄histoire des relations Helléno-Slaves, 1972 . 5 σ. , Τόμος ΙΙ (1972-73) 165-169 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις εις την μελέτην του Γ.Γ.Αρνάκη "Byzantium and Greece" by Hering, Gunnar Publication: Θεσσαλονίκη: Δελτίον Σλαβικής Βιβλιογραφίας, 1967 . 12 σ. , Τόμος 16 (1967) 35-46 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η επαναστατική φυσιογνωμία του Ρήγα Βελεστινλή και οι βαλκανικοί λαοί (1786-1798). by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1998 . 8 σ. , Τόμος 200 χρόνια της Χάρτας του Ρήγα: 1797-1997, σ. 29-35 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Καποδίστριας και το σερβικό ζήτημα / by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Ναύπλιο: Νομαρχία Αργολίδας, 1998 . 8 σ. , Τόμος Πρακτικά Επιστ.Συμποσίου "Ιωάννης Καποδίστριας", σσ. 99-104 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φίλιππος Πέτροβιτς : ένας από τους πιο νεαρούς οπαδούς του Ρήγα Βελεστινλή / by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2002 . 8 σ. , Άρθρο από "ΚΒ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: " σσ. 147-154 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha