Η νεολιθική εποχή εν Ελλάδι. by Μυλωνάς, Γεώργιος Ε. Publication: Αθήνα: Εστία, 1928 . ιδ'+179 σ.: Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ταφικός κύκλος Β των Μυκήνων. by Μυλωνάς, Γεώργιος Ε. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, . 2 τ.: , Τόμος Α' (1973) σ. κδ'+(3). Τόμος Β': Πίνακες (1972) σ. ιστ'+249. Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το δυτικόν νεκροταφείον της Ελευσίνος. by Μυλωνάς, Γεώργιος Ε. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1975 . 3 τ.: , Τόμος Α' : Κείμενο, σ. ιθ'+357. Τόμος Β' : Κείμενο, σ. ιε'+355. Τόμος Γ' : Πίνακες, σ. λθ'+ιβ' πίν.+(2)+438+(2) Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ο πρωτοαττικός αμφορεύς της Ελευσίνος. by Μυλωνάς, Γεώργιος Ε. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1957 . ιε'+135 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μυκηναϊκή Θρησκεία ναοί βωμοί και τεμένη=Mycenaen religion temples altars and temenea. by Μυλωνάς, Γεώργιος Ε. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1977 . ιδ+149 σ.: , Τόμος 39(1977) Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών Τόμος 23: by Βέης, Νίκος Α. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1959 . (8)+10+24+131+56+33 σ. , Τόμος 23(1959) Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το θρησκευτικόν κέντρον των Μυκηνών=The cult center of Mycenae. by Μυλωνάς, Γεώργιος Ε. Publication: Αθήνα: Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 1972 . 43 σ.+xiv πίν.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha