Ελληνική μυθολογία: by Richepin, Jean Publication: Αθήνα: Βίβλος, 1953 . 2 τ.: , Τόμ.Α΄, σ. 559. Τόμ.Β΄, σ. 605 | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο αρχαίος κρητικός πολιτισμός: by Μαρινάτος, Σπύρος Publication: Αθήνα: Σεργιάδου, Ξεν. Ε., 1927 . 226 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Excavations at Thera=Ανασκαφαί Θήρας. by Μαρινάτος, Σπύρος Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1968 . 7 τ.: , Τόμος Α': 1967 season. 1968, σ. 60+(5). Τόμος Β': 1968 season. 1969, σ. 54+(34). Τόμος Γ': 1969 season. 1970, σ. 68+(42). Τόμος Δ': 1970 season. 1971, σ. 54+(75). Τόμος Ε': 1971 season. 1972, σ. 47+(63). Τόμος ΣΤ': 1972 season. 1974, σ. 48+(59) Συνοδεύεται από έγχρωμους πίνακες και σχέδια. Τόμος Ζ': 1973 season. 1976, σ. 37+(41) Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Θησαυροί της Θήρας. by Μαρινάτος, Σπύρος Publication: Αθήνα: Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 1972 . 48+47πίν.+(2) σ.: Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών Τόμος 24: by Ξανθάκης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1963 . 6 χ.α.+57+23+17+53 σ.: , Τόμος 24(1963) Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α brief guide to the temporary exhibition of the antiquities of Thera by Μαρινάτος, Σπύρος Publication: Αθήνα: Γενική Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, 1971 . 40 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha