Νεάπολις, Χριστούπολις, Καβάλα: Οδηγός Μουσείου Καβάλας / by Λαζαρίδης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης-Μιχαλάς ΟΕ, 1969 . 183+(64) σ.: 21x14 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαίαι επιγραφαί Θεσσαλονίκης / by Καλλιπολίτης, Βασίλειος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 819-835. | Φωτοτ. ανατ.. Θεσσαλονίκη 1946. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ενεπίγραφοι βωμοί / by Λαζαρίδης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 26 σ. , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 836-861. | . Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εργαστήρια και έργα κοροπλαστικής Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης / by Λαζαρίδης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1988 . 7 σ.: , Δημοσιευμένο στα: "Πρακτικά του ΧΙΙ Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας". Αθήνα, 4-10 Σεπτεμβρίου 1983, Τόμος Β΄, σ. 125-130+(1) πίν. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφές στην Αμφίπολη / by Λαζαρίδης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1986 . 12 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Αρχαία Μακεδονία IV: Ανακοινώσεις κατά το τέταρτο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1983, σ.353-364. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άρτεμις Οπιταΐς εξ επιγραφής της Νεαπόλεως / by Λαζαρίδης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1953 . 3 σ. , Τόμος 2 (1941-1952) 263-265 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α report on the archaeological research in Eastern The, 1960. by Λαζαρίδης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1961 . 6+(8) σ.: , Τόμος 2 (1961) 287-292 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιγραφή εξ Αμφιπόλεως / by Λαζαρίδης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στο "Γέρας Αντωνίου Κεραμόπουλου", σ. 159-169. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καπή-κιοϊ (η Αρχαία Ζούζη) / by Λαζαρίδης, Δημήτριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1950 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Ποντιακή Εστία" τχ.6 (1950) σ.330-333 Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το γλωσσικό ιδίωμα της Ματσούκας / by Λαζαρίδης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1950 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Ποντιακή Εστία" τχ.8 (1950) σ.498-500 Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι αρχές της ιστορίας των Αβδήρων / by Λαζαρίδης, Δημήτριος Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1972 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 29 (1972), σ. 11-12 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha