Κοινωνικές δυνάμεις στις Σέρρες στο 14ο αιώνα. by Λαΐου, Αγγελική Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Σερρών, 1998 . 19 σ.: , Τόμος "Διεθνές συνέδριο. Οι Σέρρες και η περιοχή τους", σσ. 203-220 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Thessaloniki and Macedonia in the Byzantine period / by Λαΐου, Αγγελική Publication: Melbourne: Australian Association for Byzantine Studies, 2000 . 11 σ. , Τόμος: "Byzantine Macedonia: Identity image and history", σ. 1-11. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The economy of Byzantine Macedonia in the Palaiologan period / by Λαΐου, Αγγελική Publication: Melbourne: Australian Association for Byzantine Studies, 2000 . 13 σ. , Τόμος: "Byzantine Macedonia: Identity image and history", σ.199-211. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Economic concerns and attitudes of the intellectuals of Thessalonike / by Λαΐου, Αγγελική Publication: Washington: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2003 . 19 σ. , Δημοσιευμένο στο "Dumbarton Oaks Papers", 57 (2003) 205-223, από το "Symposium on late byzantine Thessalonike". Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μετακινήσεις πληθυσμού στην ελληνική ύπαιθρο κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου / by Λαΐου, Αγγελική Publication: Αθήνα: Ολκός, 2002 . 47 σ. , Τόμος "Μελέτες για τον εμφύλιο πόλεμο 1945-1949", σ. 67-114 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη, η ενδοχώρα της και ο οικονομικός της χώρος στην εποχή των Παλαιολόγων / by Λαΐου, Αγγελική Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 11 σ. , Τόμος: "Βυζαντινή Μακεδονία 324-1430 μ. Χ.: Διεθνές Συμπόσιο", σ. 183-194. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Economic Activities of Vatopedi in the Fourteenth century / by Λαΐου, Αγγελική Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Ε.Ι.Ε., 1999 . 17 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αθωνικά Σύμμεικτα", 7 (1999) 55-72. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha