Μυθολογία της γεωργίας / by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Μ. Τριανταφύλλου & Υιοί, 1949 . 3 τ.: , Τόμ. 1ος, Θρησκεία-Μυθολογία-Ανιμισμός-Μαγεία-Ταμπού-Τοτεμισμός-Φετιχισμός-Ανθρωπομορφισμός, 1949, σ.536. Τόμος 2ος, Ανθρωπομορφισμός-Τροφή των θεών-Θυσία-Σπονδή-Απαρχαί, 1952, σ.523. Τόμος 3ος, Εορταί των αρχαίων-Μυστήρια-Ασκησις της γεωργίας-Ανάπτυξις της γεωργίας εν Αιγύπτω, Βαβυλωνία, Χαλδαία, Παλαιστίνη, Αρχαία Ελλάδι και Αρχαία Ιταλία, 1957, σ.575. Ο 3ος τόμος διπλός. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου (1859-1914):   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964 . 45 σ. , Το 2ο και 3ο αντίτυπο αποσυρμένα Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Θεσσαλονίκης / by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Μ. Τριανταφύλλου και Υιοί, 1961 . 2 τ . : Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Δύο διαλέξεις: Α΄.Τα ελατήρια, άτινα ώθησαν τον Κάσσανδρον να ιδρύση την Θεσσαλονίκην. Β΄. Η εξέλιξις της Θεσσαλονίκης κατά την μακεδονικήν, ρωμαϊκήν και βυζαντινήν περίοδον / by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964 . 71 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha