Βραχέα χρονικά: by Λάμπρος, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1932 . viii+ιθ΄+112 σ.: Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Ελλάδος μετ'εικόνων από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της βασιλείας του Όθωνος by Λάμπρος, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: Μπέκ, Κάρολος, 1898 . 5 τ.: , Οι 5 τόμοι ομού δεμένοι σε 4. Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Η Ελλάς επί των Ρωμαίων, των Φράγκων και των Τούρκων: by Miller, William Publication: Αθήνα: Φοίνικος, 1924 . 26 τ. , Τόμοι 1-26 | Οι 26 τόμοι ομού δεμένοι. Ο τόμος Α υπάρχει διπλός και ξεχωριστά δεμένος Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (26),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις τινές περί της αρχαίας ελληνικής ιστορίας παρά τοις βυζαντινοίς συγγραφεύσιν by Λάμπρος, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Πανεπιστημίου Αθηνών, 1912 . 21 σ. , Τόμος (1912) 52-70 Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha