Ρήγας, Βηλαράς, Χριστόπουλος. by Λάμπρος, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1916 . 52 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1916 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Έκθεσις της Επιτροπείας των κριτών του Χατζηλαζαρείου αγώνος περί της λαογραφίας της Μακεδονίας αναγνωσθείσα υπό του εισηγητού Ν.Γ.Πολίτου εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την 13 Ιουνίου 1910. by Πολίτης, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1910 . 19 σ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σελίδες εκ της ιστορίας του εν Ουγγαρία και Αυστρία μακεδονικού ελληνισμού : by Λάμπρος, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1912 . 46 σ. Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha