Έκθεσις των κατά το έτος 1890-91 πεπραγμένων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος προς το επί των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως Υπουργείον by Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εθνικόν Τυπογραφείον και Λιθογραφείον, 1891 . 282 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στιχουργήματα: by Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Σεράπιον, 1889 . 236 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία των Αθηνών: by Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον της Φιλοκαλίας, 1876 . 575 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευρώπη και Ανατολή: Κατακτητικαί βλέψεις και σχέδια ευρωπαϊκών κρατών επί της ελληνικής ανατολής ιδίως κατά τον ΙΗ και ΙΘ΄ αιώνα επί τη βάσει επισήμων μαρτυριών / by Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο των καταστημάτων "Παλιγγενεσίας", 1898 . 111 σ. ; 24x17 εκ. Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίτομη ιστορία των Αθηνών απΆρχής μέχρι των καθ'ημάς by Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1930 . 301 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του μικρού Ιωάννου εκθέτου παιδός / by Day, Thomas Publication: Εν ΑΘήναις: Τύποις Ιω. Αγγελόπουλου, 1869 . 79 σ.; , Ομού με άλλα δεμένο. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη 14x19 εκ. Date:1869 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κρίτων: Μετά κριτικών και ερμηνευτικών σχολίων / by Πλάτων Publication: Αθήνα: Καταστήματα "Παλιγγενεσίας" , 1899 . 56 σ. ; 24x15 εκ. Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha