Έκθεσις των κατά το έτος 1890-91 πεπραγμένων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος προς το επί των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως Υπουργείον by Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εθνικόν Τυπογραφείον και Λιθογραφείον, 1891 . 282 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στιχουργήματα: by Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Σεράπιον, 1889 . 236 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία των Αθηνών: by Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον της Φιλοκαλίας, 1876 . 575 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευρώπη και Ανατολή: Κατακτητικαί βλέψεις και σχέδια ευρωπαϊκών κρατών επί της ελληνικής ανατολής ιδίως κατά τον ΙΗ και ΙΘ΄ αιώνα επί τη βάσει επισήμων μαρτυριών / by Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο των καταστημάτων "Παλιγγενεσίας", 1898 . 111 σ. ; 24x17 εκ. Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίτομη ιστορία των Αθηνών απΆρχής μέχρι των καθ'ημάς by Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1930 . 301 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του μικρού Ιωάννου εκθέτου παιδός / by Day, Thomas Publication: Εν ΑΘήναις: Τύποις Ιω. Αγγελόπουλου, 1869 . 79 σ.; , Ομού με άλλα δεμένο. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη 14x19 εκ. Date:1869 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κρίτων: Μετά κριτικών και ερμηνευτικών σχολίων / by Πλάτων Publication: Αθήνα: Καταστήματα "Παλιγγενεσίας" , 1899 . 56 σ. ; 24x15 εκ. Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το θέατρο στα χρόνια της παλαιάς Θεσσαλονίκης μέσα από το αρχείο του Γ. Κωνσταντινίδη (περίοδος 1868-1913) / by Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη : Σωματείο "Φίλοι Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης". 2016 . 55 σ. ; , Άρθρο από το περιοδικό "Αρχείων Ανάλεκτα : περιοδική έκδοση μελέτης και έρευνας αρχείων" (2016), σ.121-176 24X17 εκ. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν Θεσσαλονίκη Όμιλος Φιλομούσων (1899-1909) / by Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη : Σωματείο "Φίλοι Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης", 2015 . 45 σ. ; , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Αρχειακά Ανάλεκτα : περιοδική έκδοση Σωματείου "Φίλοι Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης", 2 (2015) 157-202. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κοινωνική πρόνοια στις αρχές του Μεσοπολέμου και το ζήτημα των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη μέσα από τις λογοδοσίες εφορειών, ιδρυμάτων και σωματείων του αρχείου Κωνσταντινίδη / by Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη : Σωματείο "Φίλοι Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης", 2014 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Αρχειακά Ανάλεκτα : περιοδική έκδοση Σωματείου "Φίλοι Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης", 1 (2014) 229-243. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορία των οικογενιών Κοντορέπα - Χριστοδούλου - Κωνσταντινίδη / by Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη : Σωματείο "Φίλοι Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης", 2014 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Αρχειακά Ανάλεκτα : περιοδική έκδοση Σωματείου "Φίλοι Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης", 1 (2014) 244-246. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ναός του Αγίου Αθανασίου και η ενορία του : ένα από τα σεμνότερα και μεγαλύτερα σεβάσματα της επί τουρκοκρατίας ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Θεσσαλονίκης / by Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη : Σωματείο "Φίλοι Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης". 2017 . 34 σ. ; , Άρθρο από το περιοδικό "Αρχείων Ανάλεκτα : περιοδική έκδοση μελέτης και έρευνας αρχείων" (2017), σ.63-96 24X17 εκ. Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha