Παγκόσμιος ιστορία. by Wells, Herbert George Publication: Αθήνα: Βίβλος, 1952 . 2 τ.: , Τόμ.Α΄, 1955, σ. 638, Τόμ.Β΄, 1952, σ. (2)+639-1437+130 | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή | Τίτλος Πρωτοτύπου: The outline of history Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών Τόμος 15: by Χαριτωνίδης, Χαρίτων Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1951 . 8 χ.α.+46+8+34+83 σ. , Τόμος 15(1951) Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Καισαρείας Αρέθας και το έργον αυτού: by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης και Μπάρτ, 1913 . ια΄+151 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Κοινωνία των Εθνών: σκοπός-προέλευσις-οργάνωσις-δράσις / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Αθήνα: Δ. και Π. Δημητράκος, . 94 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγοι εκατονταέτηροι by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1959 . 131 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha