Νέος κώδιξ του Αρέθα / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Φιλολογικoύ Συλλόγου Παρνασσού, 1914 . 11 σ. , Τόμος Ι (1886) 106-117 Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τυρναβίτες πνευματικοί πρόγονοι του Αχιλλέως Τζαρτζάνου by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Αθήνα: Θεσσαλικά Χρονικά: Δελτίοτης εν Αθήναις Ιστορικής και Λαογραφικής εταιρείας των Αθηνών, 1959 . 29 σ. , Τόμος Ζ΄-Η΄ Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διάγραμμα στρατιωτικής οικονομίας των Μακεδονικών χρόνων εκ Χαλκίδος/ by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικά, 1935 . 31 σ. , Τόμος Ζ' (1935) 177-208 Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha