Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1956): by Κοραντής, Αντώνης Ι. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1981 . 772 σ. , Το δεύτερο αντίτυπ. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1956): by Κοραντής, Αντώνης Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1968 . ιε΄+460 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1955): by Κοραντής, Αντώνης Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1968 . xv+907 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1956): by Κοραντής, Αντώνης Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1979 . 875 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το βορειοηπειρωτικό ζήτημα : by Κοραντής, Αντώνης Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2010 . 375 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πολιτική και διπλωματική ιστορία της Ελλάδος 1941-1945. by Κοραντής, Αντώνης Ι. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1987 . 2 τ. , Τόμος Α΄. Ο πρώτος γύρος. Τόμος Β΄. Ο δεύτερος γύρος. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha