Ενοχικόν δίκαιον (ερμηνεία κατ΄ άρθρον) by Καύκας, Κωνστ. Publication: Αθήνα: Σάκκουλας, Π. Αφοί, 1960 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εισαγωγικός νόμος του αστικού κώδικος by Καύκας, Κωνστ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1946 . 124 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αστικός κώδιξ by Καύκας, Κωνστ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1947 . 512 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha