Συλλογή Νόμων, Βασ. Διαταγμάτων και υπουργικών εγκυκλίων διαταγών περί των δημοσίων εν γένει έργων μετά ιδιαιτέρων παρατηρήσεων του εκδότου. by Κίτσος, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Βαρβαρρήγου Αφοί, 1883 . 535 σ. , Δεμένο μαζί με το "Παράρτημα συλλογής νόμων...", Εν Αθήναις: [τυπ] Παναγιώτου Ασλάνη, 1988. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παράρτημα Συλλογής Νόμων, Β. Διαταγμάτων και υπουργικών εγκυκλίων διαταγών περί των δημοσίων εν γένει έργων μετά ιδιαιτέρων παρατηρήσεων του εκδότου. by Κίτσος, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Ασλάνης, Παναγιώτης, 1888 . 488 σ. , Δεμένο μαζί με "Συλλογή Νόμων, Βασ. Διαταγμάτων και υπουργικών...". Εν Αθήναις: [τυπ] Αφων Βαρβαρρήγου, 1983. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha