Μια διαθήκη και μια δίκη βυζαντινή: by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962 . 96 σ.; Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου (1859-1914):   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964 . 45 σ. , Το 2ο και 3ο αντίτυπο αποσυρμένα Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Τοπογραφία και πολιτική ιστορία της Θεσσαλονίκης κατά τον ΙΔ΄ αιώνα / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1959 . 51+[1] χάρτ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Σύντομη ιστορία της Μακεδονίας: by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1965 . 112 σ.; Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Μακεδονίας κατά τους μέσους χρόνους (285-1354) / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 489 σ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κατεπανίκια της Μακεδονίας: by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1954 . vi+99 σ. +(3) πίν. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία μέσων χρόνων. Πανεπιστημιακές παραδόσεις by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1975 . τ. , Τόμος Α', Β', Ε' | τ.Α' : εισαγωγή εις την σπουδήν της Βυζαντινής ιστορίας .Β' : από του θενάτου του Θεοδοσίου του Μεγάλου μέχρι της ανόδου εις τον θρόνον του Ηρακλείου .Ε' : από της ανακαταλήψεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Παλαιολόγων μέχρι της οριστικής αλώσεως αυτής υπό των Τούρκων | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha