Βαλκανική βιβλιογραφία=Balkan bibliography by Δημάδης, Κ. Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1973 . 21 τ. , Τόμος ΧΙΙ (1987-1990) | Τόμ. Ι'(1973).Υπάρχει και το“Συμπλήρωμα”. Τόμ. ΙΙ' (1974).Υπάρχει και το “Παράρτημα”. Τόμ. ΙΙ' (1974).Υπάρχει και το “Παράρτημα”. Τόμ. IV' (1975).Υπάρχει και το “Παράρτημα”. Τόμ. V' (1976).Υπάρχει και το “Παράρτημα”. Τόμ. VI' (1977).Υπάρχει και το “Παράρτημα”. Τόμ. VII' (1978). Υπάρχει και το “Παράρτημα”. Τόμ. VII' (1978). Υπάρχει και το “Παράρτημα”. Τόμ. VIII'(1979).. Τόμ. ΙΧ' (1980).. Τόμ. Χ' (1981-1983). Τόμ. ΧΙ' (1984-1986). Τόμ. ΧΙΙ' (1987-1990). Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (21),

Actions: Add to cart
Power and prose fiction in Modern Greece / by Δημάδης, Κ. Α. Publication: Αθήνα: Αρμός, 2016 . 273 σ.; 21x14 εκ. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεζογραφία και εξουσία στη νεότερη Ελλάδα / by Δημάδης, Κ. Α. Publication: Αθήνα: Αρμός, 2018 . 498 σ.; 21x14 εκ. Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha