Ο νεομάρτυρας Μιχαήλ από τη Γρανίτσα των Αγράφων: by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Κατερίνη: Επέκταση, 1997 . 128 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επί Αλεξίου Κομνηνού (1081-1118) περί ιερών σκευών, κειμηλίων και αγίων εικόνων έρις (1081-1095) / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1972 . 217 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο όσιος Νικάνωρ: by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 39-44 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "ΣΤ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο. Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Οθωμανική περίοδος 1430-1912, Β' . Ιερά Μονή Βλατάδων 9-11 Νοεμβρίου 1992", σ. 37-44. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις και προσθήκες στην έρευνα για την επισκοπή Πλαταμώνος και Λυκοστομίου / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, 1992 . 13 σ. , Τόμος: "Μνήμη Ιωάννου Ευ. Αναστασίου", σ. 159-171 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στις δυο πλευρές του μεγάλου ποταμού: by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Νιγρίτας, 2000 . 29 σ. , Τόμος : "Η Νιγρίτα-η Βισαλτία διά μέσου της ιστορίας: Πρακτικά B΄ Επιστημονικού Συμποσίου, Νιγρίτα 17-20 Οκτωβρίου 1996", σ. 133-161. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστολές αφοσίωσης προς τον Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 2011 . 27 σ. , Τόμος: "Ανθηφόρος Μητροπολίτου Δέρκων Κωνσταντίνου", σ.199-225 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια φορητή εικόνα της Αγίας Κυράννας του Σιατιστινού ζωγράφου Χριστοδούλου (21 Ιουλίου 1870) / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Σιάτιστα: Μανούσεια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σιατίστης, 2003 . 13 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Διεθνές συνέδριο. Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της τουρκικής κυριαρχίας με έμφαση στους Δυτικομακεδόνες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αιώνας έως το 1912): 30-31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001", σ. 317-329. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεωνάς Α΄ από ηγουμένων μητροπολίτης Θεσσαλονίκης / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 13 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 12 (1972) 270-282 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακάριος Παπαγεωργόπουλος ο από Κορίνθου μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (1465;-12 Απριλίου 1546) / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 . 11 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 13 (1973) 167-177 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεράσιμος Θεσσαλονίκης (1788-1810) ο είτα Χαλκηδόνος (1810-1820) Κύπριος ή Κρης / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1982 . 4 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 22 (1982) 491-494 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου Σφίνιτζας / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 6 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 23 (1983) 361-366 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο νεομάρτυρας μοναχός Τιμόθεος από τη Βέροια / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 3 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 29 (1994) 391-393 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φορητές εικόνες της Αγίας κυράννας εκτός Όσσας / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης της Καθ' Ημάς Ανατολής, 2011 . 19 σ.: , Τόμος "Φιλοτεχνία : αφιέρωμα εις τον Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος Αθανάσιον Παπάν", σ. 401-409, 693-703. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ενδιαφέρον του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄ ως Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης για την Ενοριακή Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου Μακρυρράχης και η προαγωγή αυτής σε Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή κατά τη δεύτερη Πατριαρχία του (Ιανουάριος 1906) / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, 2012 . 63 σ. , Συνέδριο : "Ιωακείμ ο Γ΄ ο Μεγαλοπρεπής: ο από Θεσσαλονίκης Οικουμενικός Πατριάρχης και η εποχή του", σ. 85-148. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ακολουθία του Νεομάρτυρα Μιχαήλ από τη Γρανίτσα των Αγράφων. (Πέμπτη της διακαινήσιμης) / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1992 . 46 σ.: , Ανάτυπο από την "Κληρονομία", 20 (1988) 47-91. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή του Μοσχοπολίτη ιερομόναχου Νεκταρίου Τέρπου στην ανάσχεση των εξισλαμισμών. by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1999 . 16 σ. , Τόμος Διεθνές συμπόσιο: Μοσχόπολις, σ. 29-44 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγκύκλιος της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης υπέρ βοηθείας της Ιεράς Μονής Εικοσιφοινίσσης / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1981 . 22 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 21 (1981) 351-372 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παναγιώτη Παπα-Αγγελίδη πρωτοψάλτη Σερρών (1837-1907) ανέκδοτο χειρόγραφο μελοποιημένων ασμάτων by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Σέρρες: Σερραϊκά Ανάλεκτα: Επετηρίδα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σερρών, 2006 . 36 σ. , Τόμος Δ (2006) σσ. 11-46 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εκ Καστορίας νεομάρτυς Ιάκωβος (+1η Νοεμβρίου 1519) / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1974 . 10 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 14(1974) 40-49 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίσκοποι Κίτρους κατά την τουρκοκρατίαν επί τη βάσει των πηγών / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1978 . 18 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 18 (1978) 74-91 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha