Ο παρακλητικός κανόνας στο νεομάρτυρα Μιχαήλ από τα Άγραφα / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, 1988 . 21 σ. , Τόμος "Διακονία: Αφιέρωμα στη μνήμη Βασιλείου Στογιάννου", σ. 369-389. Η μελέτη στηρίχθηκε εν πολλοίς στο ανέκδοτο χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης της Ε.Μ.Σ. με ταξ. αρ. Ε.Θ. Ι-15-2 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ακολουθία του Νεομάρτυρα Μιχαήλ από τη Γρανίτσα των Αγράφων. (Πέμπτη της διακαινήσιμης) / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1992 . 46 σ.: , Ανάτυπο από την "Κληρονομία", 20 (1988) 47-91. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή του Μοσχοπολίτη ιερομόναχου Νεκταρίου Τέρπου στην ανάσχεση των εξισλαμισμών. by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1999 . 16 σ. , Τόμος Διεθνές συμπόσιο: Μοσχόπολις, σ. 29-44 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγκύκλιος της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης υπέρ βοηθείας της Ιεράς Μονής Εικοσιφοινίσσης / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1981 . 22 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 21 (1981) 351-372 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Γεώργιος Βιζυηνός σπουδαστής στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης (1872-1873) by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 2006 . 41 σ. , Τόμος Επιστημονική Παρουσία Εστίας Θεολόγων Χάλκης", τόμ. ΣΤ΄, σσ. 189-229 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παναγιώτη Παπα-Αγγελίδη πρωτοψάλτη Σερρών (1837-1907) ανέκδοτο χειρόγραφο μελοποιημένων ασμάτων by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Σέρρες: Σερραϊκά Ανάλεκτα: Επετηρίδα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σερρών, 2006 . 36 σ. , Τόμος Δ (2006) σσ. 11-46 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εκ Καστορίας νεομάρτυς Ιάκωβος (+1η Νοεμβρίου 1519) / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1974 . 10 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 14(1974) 40-49 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίσκοποι Κίτρους κατά την τουρκοκρατίαν επί τη βάσει των πηγών / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1978 . 18 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 18 (1978) 74-91 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχιερείς της Επισκοπής Αδραμερίου / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 21 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 20 (1980) 9-29 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχιερείς Κασσανδρείας / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1982 . 37 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 22 (1982) 222-258. | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μάξιμος Λαυριώτης Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γρηγόριος ο Παλαμάς, 1973 . 6 σ. , Τόμος 56 (1973) 417-422 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος Διονύσιος ο εν τω Ολύμπω. by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1981 . 134 σ.: Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωακείμ Μαρτίτσης ή Μαρτινιανός by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Ιωάννινα: Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, 1981 . 22 σ.: , Τόμος (1981) 59-78 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μιλητουπόλεως Ιερόθεος και οι δραστηριότητές του για το εκκλησιαστικό ζήτημα της Αλβανίας by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1984 . 141 σ. , Τόμος 28 (1984) 12-152 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πρώτοι κατά την τουρκοκρατίαν Μητροπολίται Θεσσαλονίκης / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1978 . 12 σ. ; , Ανάτυπο από "Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής", τ.23 (1978) 333-345 24x17 εκ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επισκοπή Λητής και Ρεντίνης / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1979 . 28 σ. ; , Ανάτυπο από "Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής", τ.24 (1979) 327-355 24x17 εκ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο νεομάρτυρας Μιχαήλ από τη Γρανίτσα των Αγράφων: by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Geneve : Ιερά Μητρόπολις Ελβετίας, 1989 . 9 σ.; , Ανάτυπο από τον τόμο "Αναφορά εις μνήμην Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου 1914-1986", τ.2, σ.53-61 24x17 εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καρποκράτης και Επιφάνης - οι Γνωστικοί / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Frankfurt - Main : Otto Lembeck, 2002 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Orthodoxe Theologie zwischen Ost und West: Festschrift fur Prof. Theodon Nikolaou", σ. 123-142. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha