Πέντε επισκοπικαί αποφάσεις διαζυγίου της Δυτ. Μακεδονίας του ΙΗ΄ αιώνος. by Γκίνης, Δημήτριος Σ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1953 . 7 σ. , Τόμος ΚΓ΄ (1953) 348-354 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το χειρόγραφο της αυτοβιογραφίας του Κοραή / by Γκίνης, Δημήτριος Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1952 . 2 σ. ; , Σύμμεικτα από τα "Ελληνικά", τόμος 12, τχ.1 (1952) 146-147 24x17 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εξ εθίμων δίκαιον των Χίων επί τουρκοκρατίας / by Γκίνης, Δημήτριος Σ. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1939 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 11 (1939) 299- 306 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha